Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód użyczony przez męża w firmie żony - jak rozliczyć

Samochód, którego używam w mojej firmie, użyczył mi mąż (mamy wspólność majątkową). Czy są limity kwot do rozliczania paliwa  za samochód użyczony?

Alicja, Łódź

 

W przypadku gdy samochód stanowi współwłasność małżeńską, odliczanie kosztów z nim związanych uzależnione jest od charakteru jego używania w firmie. Aby prawidłowo określić zasady rozliczania samochodu użyczonego przez męża w firmie żony (lub odwrotnie), należy odpowiedzieć na początek na pytanie, czy:

  • samochód pozostaje prywatnym, ale używanym jednocześnie do celów firmowych - wówczas koszty eksploatacji pojazdu są ograniczone limitem kilometrówki (ewidencji przebiegu pojazdów);

  • decyduje się Pani na wniesienie samochodu do firmy i zaliczenie go do ewidencji środków trwałych - wówczas koszty eksploatacji nie są ograniczone żadnym limitem, ale należy pamiętać, że samochód nie powinien być wykorzystywany w celach prywatnych. Dodatkowo do kosztów firmowych zaliczane są odpisy amortyzacyjne.