0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 - co się zmienia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już od lipca 2021 roku wchodzi w życie wiele zmian. Nowe przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 obejmują podatek od towarów i usług, akcyzę, obowiązek posiadania kasy fiskalnej oraz rejestrację przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE. W artykule przedstawiamy, co się zmienia i jakie są główne założenia!

Kasy online dla kolejnych branż 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów kolejne branże mają wdrożyć kasy fiskalne online. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 roku dotyczą działalności o charakterze świadczenia usług:

 • budowlanych;

 • fryzjerskich;

 • kosmetycznych i kosmetologicznych;

 • prawniczych;

 • związanych z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści;

 • w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej.

Więcej na temat obowiązku posiadania kasy fiskalnej online piszemy w artykule: Kasy fiskalne online – ostateczny termin na odroczenie instalacji.

Nowa odsłona TAX FREE

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 obejmują rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorców do systemu TAX FREE na platformie PUESC. Od nowego roku sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej, która zastąpi papierową.

Więcej na temat systemu TAX FREE piszemy w artykule: System TAX FREE – nowy sposób MF na uszczelnienie systemu podatkowego.

Pakiet e-commerce 

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 roku obejmują także nowelizację ustawy o VAT zawierającą pakiet e-commerce, który ma na celu poprawienie konkurencyjności zarówno unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. Jego zakres obejmuje m.in.:

 • likwidację zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek o wartości do 22 euro;

 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro;

 • rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop, tzw. OSS;

 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop, tzw. IOSS;

 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Szczegóły dotyczące pakietu e-commerce przedstawiamy w artykule: Pakiet e-commerce coraz bliżej – ważne zmiany.

Nowa wersja VAT-R 

W związku ze zmianami w ramach VAT e-commerce od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Nowa wersja druku znajduje się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 lipca 2021 roku będzie obowiązywał nowy formularz w wersji VAT-R(15).

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 roku umożliwią wierzycielom wysyłanie elektronicznych tytułów wykonawczych, dzięki czemu czas na rozpoczęcie egzekucji ma być krótszy. Jak podaje ministerstwo: „Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji”.

Szczegóły na ten temat przedstawiamy w artykule: Elektroniczne tytuły wykonawcze - kiedy nastąpią zmiany?

Termin na rejestrację do CRPA

30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA oraz uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane na platformie PUESC. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 dla podmiotów niezarejestrowanych w CRPA oznaczają, że nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (jak np. wojsko, policja) nie będą mogły nabywać paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG zwolnionych od akcyzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów