Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna w sprzedaży przez internet

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych co do zasady musi prowadzić jej ewidencje na kasie fiskalnej. Jednak w przepisach znajdziemy szereg wyjątków od tej reguły, w postaci zwolnień przedmiotowych i podmiotowych. Jak przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących odnoszą się do sprzedaży przez Internet?

Kto musi mieć kasę przy sprzedaży przez internet?

Przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży przez Internet obowiązują ogólne przepisy w sprawie kas fiskalnych. Oznacza to, że obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą tych urządzeń mają przedsiębiorcy, którzy:

  • przekroczyli limit sprzedaży dla osób fizycznych i rolników (20.000 zł rocznie, wyliczane proporcjonalnie do czasu istnienia firmy),
  • wykonują czynności wyszczególnione w rozporządzeniu, które z założenia objęte są koniecznością instalacji kasy fiskalnej, niezależnie od wysokości sprzedaży,
  • prowadzą sprzedaż, w której towary lub usługi zwolnione z ewidencji na kasie nie przekraczają 80 proc. całkowitego obrotu.

Polecamy

Rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną

Jeżeli chodzi o sprzedaż przez Internet, istotny może być środkowy z ww. punktów. Wśród czynności obligatoryjnie objętych obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej znajduje się sprzedaż m.in.:

  • płyt CD, DVD, kart pamięci i innych nośników z zapisanymi danymi lub zawierających oprogramowanie komputerowe,
  • części i akcesoriów do silników, pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, (z wyłączeniem części do motocykli),
  • silników spalinowych, nadwozi do samochodów, przyczep, naczep i kontenerów,
  • sprzętu radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, sprzętu fotograficzny (z wyłączeniem części i akcesoriów).

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą ww. produktów zobowiązani są do rejestrowania tego faktu na kasie fiskalnej, nawet wówczas, gdy dokonują tego przez Internet.

Kiedy kasy mieć nie trzeba?

Jeżeli czynności wykonywane przez przedsiębiorcę nie kwalifikują się do wyżej wymienionych, powinien on zwrócić uwagę na dwa zwolnienia charakterystyczne dla sprzedaży przez Internet.

Zgodnie z rozporządzeniem, z rejestrowania na kasie fiskalnej zwolniona jest sprzedaż:

  • towarów wysyłanych pocztą, kurierem, w tym sprzedaż dla polskich i zagranicznych odbiorców (osób fizycznych), czy też sprzedaż na aukcjach (oprócz sprzedaży towarów, których dostawa musi być rejestrowana na kasie w każdym wypadku),

  • usług świadczonych drogą elektroniczną, np. płatny dostęp do serwisu, konta premium, wirtualne pieniądze w grach internetowych, sprzedaż oprogramowania, gier, filmów, muzyki, e-booków w formie plików pobieranych on-line (sprzedaż bez nośnika).

Co ważne, omawiane zwolnienie ma bardzo ważny warunek - ma ono zastosowanie tylko wówczas, gdy zapłata za sprzedawany towar lub usługę następuje na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a sprzedawca prowadzi ewidencję pozwalającą na jednoznaczną identyfikację i połączenie płatności, sprzedanego towaru oraz nabywcy (warunki te może spełniać wyciąg bankowy).

Jeżeli natomiast sprzedaż następuje za pomocą gotówki, prowadzenie ewidencji nie jest możliwe lub dopuszcza się odbiór osobisty towaru, wówczas sprzedawca traci możliwość skorzystania z opisanego zwolnienia. W takim wypadku obowiązuje go zwolnienie podmiotowe (a więc do limitu 20 000 zł obrotu nie musi on rejestrować sprzedaży na kasie).