0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozporządzenie unijne - transakcje na nowych zasadach od 2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy Twoja firma zajmuje się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)? Jeśli transakcje tego rodzaju to Twoja codzienność lub planujesz zająć się takimi transakcjami, to przeczytaj, jak uzyskać stawkę 0% VAT zgodnie z nowymi zapisami rozporządzenia unijnego od stycznia 2020 roku. Zmianie uległ między innym sposób dokumentowania transakcji zawartych z krajami członkowskimi, by ubiegać się zerową stawkę VAT. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie unijne!

Rozporządzenie unijne dotyczące 0% VAT – rozliczanie transakcji transgranicznych

Nowelizacja rozporządzenia unijnego wprowadziła zmiany w zakresie rozliczania transakcji z państwami członkowskimi. Zgodnie z nowymi przepisami dokumentowanie przez przedsiębiorców zajmujących się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (dalej jako WDT) zostało zaostrzone. O nowym sposobie dokumentowania obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej informuje rozporządzenie Rady nr 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r., które zaczęło obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wspomniane rozporządzenie unijne przewiduje wprowadzenie domniemania, że towary, które są przedmiotem WDT zostały przewiezione z Polski do innego kraju Unii Europejskiej (dostawa może skorzystać ze stawki 0%). Warunkiem uznania stawki 0% jest posiadania także co najmniej dwóch dowodów, niebędących ze sobą w sprzeczności, które zostały wydane przez dwa różne podmioty (strony współpracy), które są niezależne od siebie wzajemnie, a także niezależne od nabywcy i dostawcy.

Rozporządzenie unijne dotyczące 0% VAT – dowody

Dowodami w myśl nowego rozporządzenia mogą być:

 • Grupa 1. dowodów: dokumenty odnoszące się do transportu lub wysyłki:
 1. podpisany list przewozowy,
 2. CMR,
 3. konosament,
 4. faktura za towar,
 5. faktura za przewóz lotniczy,
 6. faktura od przewoźnika.
 • Grupa 2. Dowodów:
 1. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, które potwierdzają przybycie do docelowego państwa członkowskiego towaru – może je wydać np. notariusz,
 2. polisa ubezpieczeniowa transportu albo wysyłki towaru,
 3. dokumenty bankowe np. potwierdzenie zapłaty za wysyłkę lub transport,
 4. poświadczenie odbioru wystawione przez osobę prowadzącą magazyn w docelowym państwie członkowskim – jest to potwierdzenie, że składowanie towaru odbyło się w tym magazynie na terenie państwa członkowskiego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem unijnym sprzedawca powinien mieć co najmniej 2 dowody z grupy 1. albo dowód z grupy 1. i dowód z grupy 2. Dzięki temu może uzyskać stawkę zerową. Niespełnienie tych warunków domniemania nie przekreśla możliwości skorzystania z zerowej stawki VAT. Gdy dostawca nie ma dowodów zgodnych z nowymi przepisami unijnymi, to musi udowodnić w inny sposób, że warunki stawki 0% zostały spełnione.

Oznacza to, że jest szansa na 0% dla przedsiębiorców WDT, którzy nie mają wymaganych dowodów, pod warunkiem, że transakcja miała miejsce, np. przedsiębiorca może starać się o stawkę zerową, posiadając jedynie dokumenty wskazane w przepisach krajowych.

Pisemne oświadczenie nabywcy

Jeśli transport jest wykonywany przez nabywcę lub na jego rzecz, to podatnik powinien mieć pisemne oświadczenie nabywcy, mówiące o tym, że towar został wysłany, czy przetransportowany przez nabywcę albo na jego rzecz. W oświadczeniu musi się znaleźć także informacja, że towary trafiły do docelowego państwa członkowskiego (państwa przeznaczenia towarów). Oświadczenie musi zawierać datę wystawienia, dane osoby przyjmującej u nabywcy. Dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy, nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy takie oświadczenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów