0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna a sprzedaż na festynie - kiedy obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Organizowane corocznie festyny mogą powodować liczne konsekwencje prawne dla osób sprzedających za ich pośrednictwem swoje wyroby. Należy pamiętać, że kasa fiskalna może stanowić podstawę ewidencjonowania sprzedaży.

Czy sprzedaż na festynach stanowi działalność gospodarczą?

Podmioty wystawiające swoje produkty na wszelkiego rodzaju festynach często zastanawiają się, czy taka okazjonalna sprzedaż stanowi działalność gospodarczą. W tej sytuacji należy mieć na uwadze przepisy ustaw. Bowiem zgodnie z ustawą o pdof działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową m.in. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową. Dodatkowo ustawa o VAT mówi, że podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tym samym należałoby ustalić, czy prowadzona okazjonalnie sprzedaż spełnia powyższe wymogi.

Dokonujesz sprzedaży na rzecz osób prywatnych? Pamiętaj o kasie fiskalnej!

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednak w określonych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia.

Ze zwolnienia z kasy korzysta m.in. dostawa towarów i świadczenie usług, jeżeli obrót ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli  działalność gospodarczą w trakcie roku, ustalają limit proporcjonalnie.

Kiedy zwolnienie z kasy nie obowiązuje?

W odniesieniu do niektórych czynności przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nakładają bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dotyczy to m.in. dostawy:

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

  • wyrobów tytoniowych czy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

  • perfum i wód toaletowych.

Sprzedaż na festynie a kasa fiskalna

Jeżeli podczas imprezy plenerowej swoje towary sprzedaje osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonuje tego w ramach swojej działalności, wówczas kasa fiskalna na festynie może być obowiązkowa. W takiej sytuacji wystawiający posiada również status przedsiębiorcy. Tym samym, gdy podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy, rejestrującej bieżącą działalność, to również na festynie musi ją posiadać oraz nabijać na nią sprzedaż. Natomiast, gdy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z kasy np. ze względu na obrót, wówczas dokonując sprzedaży na festynie, również może korzystać z takiego zwolnienia (oczywiście do limitu 20 tys).

Podatnicy powinni jednak pamiętać, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów, bądź świadczenia usług istnieje bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Uwaga!

W przypadku sprzedaży niektórych towarów bądź świadczenia usług istnieje bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Zgodnie z § 4 przytoczonego rozporządzenia przedsiębiorcy świadczący usługi kateringowe czy dokonujący dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% czy wyrobów tytoniowych nadal pozostają wyłączeni ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie obrotu (20 tys.). Tym samym sprzedaż wyżej wymienionych artykułów należy bezwzględnie nabić na kasę fiskalną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów