Poradnik Przedsiębiorcy

Szkolenie BHP po ponownym zatrudnieniu pracownika

Pracownik był zatrudniony w naszej firmie do 31 lipca 2015 r. Od 1 września były pracownik po raz drugi podejmuje u nas zatrudnienie. Czy należy ponownie  przeprowadzić dla niego szkolenie BHP?

Lucyna, Maków

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wstępne przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie BHP pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Zasadniczo jest to kolejny dzień po ustaniu poprzedniego zatrudnienia lub pierwszy dzień po ewentualnej przerwie świątecznej czy wynikającej z dni wolnych od pracy.  Nawet jednodniowa przerwa w zatrudnieniu powoduje, że ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracownikiem obliguje pracodawcę do przeprowadzenia nowego wstępnego szkolenia BHP.