0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenie to import usług

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szkolenie to import usług

Co do zasady usługi szkoleniowe klasyfikowane są jako usługi w zakresie pozostałych form kształcenia, co oznacza, że tego rodzaju usługi są zaliczane do usług w zakresie edukacji, czyli podlegają zwolnieniu z VAT.

Zasada ta dotyczy również szkoleń z zakresu oprogramowania komputerowego, jednak istnieją od niej dwa wyjątki:

  • dotyczący przeprowadzania szkoleń dla klientów z zakresu sprzedawanego przez producenta oprogramowania stworzonego na ich zamówienie – usługi te klasyfikowane są jako usługi opracowywania oprogramowania na zamówienie klienta,
  • dotyczący przeprowadzania szkoleń dla klientów z zakresu sprzedawanego oprogramowania obcej produkcji, które to usługi klasyfikowane są jako usługi w zakresie handlu detalicznego komputerami oraz oprogramowaniem komputerowym.

Powyższe wyjątki wynikają z faktu, że są to „profesjonalne usługi informatyczne, skierowane do określonych odbiorców i związane głównie ze sprzedażą oraz obsługą systemów oraz oprogramowań komputerowych. Klienci zamawiają oprogramowanie zarówno do celów organizacyjnych, związanych z prowadzoną działalnością, jak również do celów badawczo-naukowych. Są to oprogramowania wysoce specjalistyczne, których obsługa wymaga wcześniejszego przeszkolenia użytkowników” (pismo z dn. 30 grudnia 2009 r. sygn. IPPP3-443-1110/09-2/JF).

Oznacza to, że potraktowanie usługi szkolenia w zakresie oprogramowania od unijnego kontrahenta jako importu usługi zależy od okoliczności świadczenia przedmiotowych usług szkoleniowych.

W przypadku gdy unijny kontrahent wykonujący tą usługę jest producentem lub dystrybutorem programu komputerowego, którego dotyczy szkolenie, świadczona przez niego usługa nie jest usługą szkoleniową, co oznacza, że należy ją potraktować jako import usługi, od którego należy rozliczyć VAT. Natomiast jeżeli unijna firma nie była producentem ani dystrybutorem programu komputerowego, którego dotyczyło szkolenie, to, gdyby szkolenie odbyło się na terytorium Polski, zakup tej usługi stanowiłby import usługi zwolnionej z VAT. W takiej bowiem sytuacji miejsce świadczenia usługi szkoleniowej, jako usługi związanej z edukacją, znajdowałoby się na terytorium Polski.

W przypadku gdy szkolenie zostało wykonane na terytorium innego kraju unijnego zakup tej usługi nie stanowiłby importu usług ze względu na miejsce jej świadczenia znajdujące się poza krajem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów