0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawianie rachunku bez numeru NIP - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zajmuję się sprzedażą przez Internet. Przy transakcjach na rzecz firm, ponieważ nie jestem czynnym podatnikiem VAT, wystawiam rachunki. Jednak czasami nie znam NIP-u nabywcy. Co w takim wypadku należy zrobić? Czy prawidłowe jest wystawianie rachunku bez numeru NIP?

Kamila, Radom

Przepisy nie zabraniają wystawienia faktury bez VAT lub rachunku który nie zawiera numeru NIP nabywcy.

Wystawianie rachunku bez numeru NIP

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, na rachunku powinny się znaleźć co najmniej:

  1. data wystawienia,
  2. numer kolejny rachunku,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  5. miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. cena jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwota należności ogółem,
  8. podstawa prawna zwolnienia z VAT.

Wśród ww. elementów nie znajduje się NIP odbiorcy, w związku z czym dopuszczalne jest wystawienie rachunku bez numeru NIP.

Podatnik zwolniony z VAT ma prawo do wystawienia faktury lub rachunku imiennego czyli na dane prywatne nabywcy gdzie nie podaje się numeru NIP odbiorcy.

Faktura bez VAT a podstawa prawna zwolnienia

Wystawiając faktury bez VAT co do zasady powinna na wydruku dokumentu znajdować się podstawa prawna zwolnienia z jakiej korzysta sprzedawca. Natomiast ustawodawca przewidział jeden wyjątek od zasady ogólnej a mianowicie przypadek gdy sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura która dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–g. Podstawa prawna znajduje się w § 3 pkt 1 lit h co oznacza, że w tym konkretnym przypadku nie musi znajdować się na wydruku faktury. Jej podanie nie będzie również błędem przedsiebiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów