0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego a odpowiedni kurs dla celów VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej cały luty świadczyłem usługi programistyczne dla jednego z moich kontrahentów. Fakturę wystawiłem w USD. Mam jednak wątpliwość, po jakim kursie powinienem przeliczyć wartość faktury na PLN. Faktura została wystawiona 10 lutego 2016 roku, natomiast usługa została wykonana dopiero 29 lutego.

Łukasz, Warszawa

 

Według ogólnej zasady dotyczącej przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Jednak w sytuacji, gdy miało miejsce wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są podane w walucie obcej na tej fakturze, wówczas przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe przepisy, fakturę należy przeliczyć po kursie średnim NBP z 9 lutego 2016 roku. Jest to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów