0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura w walucie obcej - przeliczenie dla celów VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

30 stycznia 2018 roku wystawiłam fakturę krajową sprzedaży za dostawę towaru która miała miejsce 10 stycznia 2018 roku. Po jakim kursie powinna zostać przeliczona na złotówki wystawiona faktura w walucie obcej?

Daria, Gdańsk

 

W sytuacji, gdy faktura w walucie obcej została wystawiona po powstaniu obowiązku podatkowego w VAT, stosuje się art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że jeżeli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są wyrażone na fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zatem fakturę należy przeliczyć po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego (dostawy towaru), czyli po kursie z dnia 10 stycznia 2018 roku.

Inną metodą przeliczania kursów jest korzystanie z kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. W sytuacji gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej innej niż euro, przeliczenia dokonuje się po opublikowanym przez Europejski Bank Centralny (w przypadku waluty innej niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).

Jeśli faktura wystawiona jest w euro przeliczenia dokonuje się bezpośrednio na złotówki. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów