0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup na cele prywatne od kontrahenta z UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT oraz VAT UE. Zakupiłem przedmioty na cele prywatne od kontrahenta z UE, u którego dotychczas nabywałem towary handlowe do dalszej odsprzedaży. Na fakturze znajdują się jedynie wydatki o charakterze prywatnym. Sprzedawca na dokumencie sprzedaży umieścił mój numer VAT UE oraz adnotację revers charge (odwrotne obciążenie). Czy fakturę muszę wykazać w ewidencjach księgowych, mimo że jest to wydatek prywatny?

                                Paweł, Sopot

 

Zakup na cele prywatne od kontrahenta z UE z racji swojego charakteru nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu. W związku z tym nie będzie podlegał wykazaniu w księdze przychodów i rozchodów.

Jednak jeżeli chodzi o kwestię podatku VAT, będzie Pan zobligowany do wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), bowiem:

  • kontrahent wykazał w swojej informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), co podlega kontroli, tzn. urzędnicy weryfikują, czy nabywca po swojej stronie wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT);

  • na fakturze została zamieszczona informacja o odwrotnym obciążeniu, w związku z którą to nabywca jest zobligowany do opodatkowania transakcji.

Pan jako nabywca, jak już wyżej wspomniano, jest zobowiązany do opodatkowania transakcji i wykazania podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży VAT. Ponadto zdarzenie to należy wykazać w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K w zależności od tego, czy z tytułu VAT rozlicza się Pan miesięcznie, czy też kwartalnie) oraz informacji podsumowującej VAT UE.

Co ważne, w związku z tym, że jest to zakup na cele prywatne od kontrahenta z UE, niesłużący działalności opodatkowanej VAT, nie będzie mógł Pan dokonać odliczenia podatku VAT od dokonanego WNT związanego z zakupem prywatnym.

W przyszłości, dokonując tego typu transakcji, proszę zwrócić szczególną uwagę na zakres danych, jakie znajdują się na fakturze zakupu. Nie powinno być na niej Pana numeru VAT UE i tym samym informacji o odwrotnym obciążeniu. W przypadku zakupów prywatnych to zagraniczny sprzedawca będzie bowiem zobligowany do naliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów