Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

W odwrotnym obciążeniu ryzykuje też nabywca

Mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli zobowiązanie nabywcy do opodatkowania transakcji zakupu, ma zastosowanie nie tylko w obrocie zagranicznym, ale też i krajowym. Przepisy o zastosowaniu wymienionej w ustawie o VAT szczególnej procedury powinien znać zarówno sprzedawca, jak i nabywca towarów/usług. Dlaczego jest to tak ważne?

Odwrotne obciążenie w towarowym obrocie krajowym

Mechanizm odwrotnego obciążenia - potocznie zwany VAT rozlicza nabywca (a nie sprzedawca, jak to jest w standardowych transakcjach sprzedaży) - ma zastosowanie do dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Wykaz towarów zawiera nazwę lub grupę towaru oraz przypisany jej symbol klasyfikacyjny PKWiU.

Ważne!

Od stycznia 2015 roku planowane jest rozszerzenie katalogu towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT (projekt zmian obecnie w trakcie opracowania).

Obowiązek sprzedawcy przy sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Ponieważ w transakcjach, o których mowa wyżej, zobowiązanym do opodatkowania dostawy jest nabywca, sprzedawca, wystawiając fakturę, nie nalicza podatku VAT, a podaje jedynie cenę netto. W polu stawka VAT stosuje zapis “np” (nie podlega opodatkowaniu) lub często spotykany “oo”. Dodatkowo na fakturze powinna znaleźć się adnotacja “odwrotne obciążenie”.

Uwaga!

Sprzedawca nie ma ustawowego obowiązku zamieszczania numerów PKWiU na fakturze sprzedaży.

Obowiązek nabywcy przy zakupie z odwrotnym obciążeniem

Kupujący towar objęty procedurą VAT rozlicza nabywca ma obowiązek opodatkować transakcję, wykazując podatek VAT należny wg stawki obowiązującej dla danego produktu. Co ważne, taki obowiązek dotyczy zarówno nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT (wykazuje zakup po stronie podatku należnego na deklaracji VAT-7(14)/VAT-7K(8) w poz 31 oraz 32 - dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca), jak i nabywcy korzystającego ze zwolnienia z VAT (zakup wykazywany wówczas w deklaracji VAT-9M lub VAT-8).

Ważne!

Od stycznia 2015 roku, zgodnie z projektowanymi obecnie zmianami, mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym ma nie mieć zastosowania przy sprzedaży na rzecz podatników VAT korzystających ze zwolnienia.

Czynni podatnicy VAT używający zakupionych towarów do sprzedaży opodatkowanej mają prawo odliczyć naliczony VAT przy procedurze odwrotnego obciążenia. W konsekwencji dokonana transakcja staje się dla nich neutralna ze względu na VAT. Natomiast podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia odprowadzają VAT należny do urzędu skarbowego, zaliczając go jednocześnie do kosztów podatkowych prowadzonej działalności, pod warunkiem oczywiście, że zakup miał z nią związek.