0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja w działalności sezonowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykorzystując środki trwałe jedynie przez określoną część roku, przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko w tym okresie, kiedy rzeczywiście używa danej maszyny. Przez pozostałą część roku amortyzowanie sezonowych środków trwałych jest niemożliwe.

Konieczność zawieszenia amortyzacji na okres, kiedy środek trwały nie jest w przedsiębiorstwie wykorzystywany, wynika bezpośrednio z art. 22h ust. 1 pkt. 3 ustawy o PIT. Zawarto w nim zapis, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania.

Co ważne, w ww. przepisie zawarto też zalecenia, w jaki sposób należy obliczać wysokość sezonowych odpisów amortyzacyjnych. Podatnik ma w tym zakresie do wyboru dwie metody - roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych należy podzielić albo przez liczbę miesięcy w sezonie używania, albo też przez 12 miesięcy w roku.

Mimo, iż w przepisach pozostawiono podatnikom pełną dowolność w wyborze metody, to w praktyce najczęściej wybierane jest rozwiązanie pierwsze. Argumentem za tym wyborem jest fakt, że dzielenie przez liczbę miesięcy w sezonie jest opcją korzystniejszą dla podatnika. Odpisy amortyzacyjne będą miały wyższą wartość, a okres amortyzacji będzie krótszy.

Warto przekonać się o tym na podstawie przykładu. Zakładając, że przedsiębiorstwo posiada maszynę o wartości początkowej 10 000 zł, a stawka amortyzacji wynosi 40%, to w przypadku całorocznej amortyzacji należałoby dokonać odpisów na kwotę 4 000 zł. Sprzęt jest jednak wykorzystywany wyłącznie w sezonie letnim (czerwiec-sierpień), czyli przez trzy miesiące.

Jeśli zatem roczna kwota amortyzacji zostanie podzielona przez ilość miesięcy w roku, gdy środek trwały jest wykorzystywany, to wysokość odpisu wyniesie ok. 1 333 zł (4 000 zł : 3 miesiące). Natomiast w przypadku, gdy za dzielnik uzna się - zgodnie z drugą metodą - liczbę miesięcy w roku, to jeden odpis będzie miał wysokość ok. 333 zł (4 000 zł : 12 miesięcy).

Jak widać, podczas stosowania drugiej metody wysokość odpisu amortyzacyjnego, który można zaliczyć do kosztów w miesiącach użytkowania maszyny, jest znacznie niższy. Jednak, jak już wspomniano wcześniej, w praktyce wybór sposobu rozliczania amortyzacji używanych sezonowo środków trwałych jest zależny całkowicie od indywidualnej decyzji podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów