0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaoszczędzić na freelancingu?

Wielkość tekstu:

Bycie freelancerem to wolność, za którą czasem trzeba słono zapłacić. Decyzja o przejściu “na swoje” musi być dobrze przemyślana. Należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Jednym z aspektów, które powinno się szczególnie dobrze przeanalizować, są podatki. 

Jak można na nich zaoszczędzić? By opowiedzieć sobie na to pytanie, potrzebna jest wiedza co, gdzie i ile należy wpłacić.

Freelancing a działalność wykonywana osobiście

Freelancer wykonuje działalność osobiście wówczas, gdy nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej (choć nie zawsze, działalności te np. mogą następować po sobie). Freelancer w przypadku działalności wykonywanej osobiście nie ma obowiązku rejestrowania firmy, musi jedynie składać roczne zeznania podatkowe. Oznacza to, że freelancer podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na ogólnych zasadach (rozliczenia z przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym – PIT-37 lub PIT-36). Zatem w takiej sytuacji płatnikiem staje się osoba/firma, która korzysta z usług freelancera na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku to osoba zlecająca usługę musi obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek – 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów.

UWAGA: zeznania roczne nie są konieczne, gdy przychody z działalności wykonywanej osobiście są jedynymi przychodami uzyskanymi w roku podatkowym i nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Jednak warto je złożyć, gdyż odzyska się w ten sposób zaliczki na podatek pobrane w trakcie roku przez płatnika.

Freelancing a działalność gospodarcza

Freelancing w połączeniu z działalnością gospodarczą dotyczy wyłącznie świadczenia usług osobiście na rzecz osób fizycznych.

UWAGA: freelancer w tym przypadku samodzielnie oblicza i odprowadza zaliczki na podatek oraz składa formularze podatkowe. Jednak uprzednio musi dokonać wyboru formy opodatkowania – ryczałt, karta podatkowa, czy opodatkowanie na zasadach ogólnych. W dużej mierze od dobrego wyboru zależą korzyści freelancingu. 

Podatek VAT

Zleceniodawca przelewa freelancerowi wynagrodzenie za wykonane zadanie w postaci kwoty brutto, zakładając, że freelancer sam opłaci podatek.

UWAGA: freelancer dla zleceniodawcy jest kosztem, więc może odliczyć go od podatku.

Tymczasem freelancer w danym miesiącu dokonuje zakupu jakichś przedmiotów niezbędnych dla firmy i tym samym może pomniejszyć VAT odliczony od wynagrodzenia zleceniodawcy o cały VAT zakupionych przedmiotów. W efekcie może zdarzyć się tak, że w danym okresie urząd skarbowy nie otrzyma przysłowiowej złotówki.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wyliczany jest od przychodu, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Tak więc zanim freelancer obliczy od swojego przychodu odpowiednią stawkę podatku, należy najpierw obniżyć sumę o koszty firmowe - materiały i towary, wydatki na media, amortyzację itp. 

Amortyzacja

Freelancer nie będzie co miesiąc kupować sprzętu do firmy, może swój prywatny majątek uznać za środek trwały, amortyzować i co miesiąc płacić niższy podatek. Wysokie dochody osiąga się nie tylko dzięki niskim stawkom podatkowym, bo podatek zryczałtowany płaci się cyklicznie, niezależnie od kosztów. Natomiast stosując grę w koszty przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, można osiągnąć odpowiednio wysokie zyski. Dodatkowo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą posiadają prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania o rzeczywiste koszty uzyskania przychodu, a takich kosztów przy prowadzeniu firmy jest mnóstwo, np. związane z eksploatacją mieszkania lub prywatnego samochodu, a także rachunek za telefon firmowy, papier do drukarki itd. Jak widać, przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny i samodzielności freelancer może zaoszczędzić na podatkach, a tym samym zarobić o wiele więcej niż pracownik etatowy.       

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów