0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajmując prywatne mieszkanie jako podatnik VAT musisz wystawiać faktury?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynajem mieszkania lub jego części to dobry i często praktykowany sposób na uzyskanie dodatkowego przychodu. Jednak w przypadku przedsiębiorców, będących czynnymi płatnikami VAT, bardzo istotne jest, żeby taki wynajem odpowiednio udokumentować i wykazać dla celów podatkowych. Fakt, że w działalności świadczony jest zasadniczo inny rodzaj usług niż wynajem, a mieszkanie nie stanowi majątku firmowego, nie ma tu znaczenia.

Dlaczego wynajem mieszkania podlega VAT?

Aby zrozumieć, dlaczego wynajem mieszkania prywatnego powinien podlegać podatkowi VAT, należy zwrócić uwagę na definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, działalność gospodarcza to wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z tą definicją, wynajem mieszkania należy uznać za wykorzystywanie towaru w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Dlatego też przedsiębiorca powinien dokumentować taki przychód za pomocą faktur, a następnie uwzględniać go podczas generowania deklaracji podatkowych.

Wybór odpowiedniej stawki

Stawka VAT jest kolejnym istotnym aspektem wynajmu nieruchomości. Fakt, że przedsiębiorca musi ująć wynajem na deklaracji VAT nie oznacza bowiem obligatoryjnie, że podatek trzeba będzie opłacać.

Art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT określa, iż z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwolnione są usługi w zakresie wynajmowania albo wydzierżawiania nieruchomości (lub części nieruchomości) o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W takim przypadku przedsiębiorca rzeczywiście wystawia swoim podnajmującym faktury, jednakże stosuje na nich stawkę VAT “zw”. Dodatkowo, przychody z wynajmu wykazuje na deklaracji właśnie jako przychody zwolnione z opodatkowania.

Natomiast powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku innego rodzaju wynajmu - np. garaży, lokali usługowych czy też mieszkalnych, ale na cele inne niż mieszkaniowe. W tym przypadku należy zastosować standardową stawkę 23% VAT.

Jak więc widać, jeśli czynny podatnik VAT zdecyduje się na wynajem mieszkania, musi pamiętać o dopełnieniu formalności. W przypadku wynajmu na cele mieszkaniowe takie działanie nie odbije się w żaden sposób na finansach firmy, jednak mimo to musi ono być wykazane zarówno w postaci faktur, jak i na deklaracjach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów