0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajem towarów handlowych - ujęcie w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi sprzedaży rowerów, zarówno używanych, jak i nowych. Z racji niskich obrotów poszerzyłem działalność o wynajem. W dalszym ciągu mam zamiar sprzedać te rowery, jednak do tego momentu będę zarabiać na ich wypożyczaniu. Rowery zakupione są i będą sprzedawane w obrębie tego samego roku podatkowego. Czy w związku z zaistniałą sytuacją muszę dokonać korekty? Rowery zostały wprowadzone do kolumny 10. KPiR.

Sebastian, Kluczewsko

 

Na wstępie warto wspomnieć, że rozszerzenie działalności o wynajem towarów handlowych generuje obowiązek złożenia wniosku aktualizującego do CEIDG, w tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. 

Wynajem towarów handlowych jest dozwolony, o ile zmianie nie ulegnie pierwotne ich przeznaczenie, czyli dalsza odsprzedaż. Podatnik ma więc pełne prawo do podjęcia decyzji, że zakupione towary będą wynajmowane do momentu ich sprzedaży.

Wynajem towarów handlowych a korekta zapisów w KPiR

Prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów podatnicy mają obowiązek przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Rozporządzenie to definiuje, co należy rozumieć pod pewnymi pojęciami, wskazuje rodzaje dowodów księgowych, na podstawie których można dokonywać wpisów w księdze, a także, w której kolumnie jakie informacje należy zawierać.

Zgodnie z § 3 pkt 1) lit. a) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Dokonując zakupu towarów, które przeznaczone są do dalszej odsprzedaży, prawidłowym jest ujęcie ich w kolumnie 10. KPiR (w kwocie netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku zwolnionych z VAT podatników). Dodatkowo, jeśli na fakturze zakupu będą wykazane 

  • koszty transportu,

  • koszty załadunku i/ lub wyładunku,

  • koszty ubezpieczenia w drodze

wówczas koszty te klasyfikuje się jako koszty uboczne zakupu, które podlegają ujęciu w kolumnie 11. KPiR.

W przypadku, w którym pierwotne przeznaczenie nabytych towarów nie zmienia się i w dalszym ciągu podatnik zamierza je Pan sprzedać, nie jest konieczne dokonanie korekty ich księgowania.

Księgowanie towarów handlowych w systemie wFirma.pl

Otrzymaną fakturę za zakup towarów w systemie wFirma.pl księguje się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) lub WYDATEK (w przypadku nievatowca) gdzie należy wprowadzić dane z faktury oraz wybrać rodzaj wydatku:

  • ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODST. - wykazując wartość nabytych towarów
  • a jeśli na fakturze wyszczególnione są koszty uboczne, wówczas ujmuje się je rodzajem wydatku KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Wynajem towarów handlowych

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w kolumnie 10. KPiR oraz 11. KPiR (jeśli ujmowane były również koszty uboczne) oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT).

Dokumentowanie sprzedaży fakturami w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia wystawienia różnych rodzajów faktur. W celu wystawienia faktury w systemie należy przejść do PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW gdzie należy wybrać właściwy rodzaj faktury a następnie wprowadzić w oknie jej wystawienia dane dotyczące dokonanej sprzedaży.

Wynajem towarów handlowych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów