0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajem towarów handlowych - ujęcie w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi sprzedaży rowerów, zarówno używanych, jak i nowych. Z racji niskich obrotów poszerzyłem działalność o wynajem. W dalszym ciągu mam zamiar sprzedać te rowery, jednak do tego momentu będę zarabiać na ich wypożyczaniu. Czy w związku z zaistniałą sytuacją muszę dokonać korekty? Rowery zostały wprowadzone do kolumny 10 KPiR.

Sebastian, Kluczewsko

 

Poszerzenie działalności o wynajem towarów handlowych generuje obowiązek złożenia wniosku aktualizującego do CEIDG, w tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1.

Prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów podatnicy mają obowiązek przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Rozporządzenie to definiuje, co należy rozumieć pod pewnymi pojęciami, wskazuje rodzaje dowodów księgowych, na podstawie których można dokonywać wpisów w księdze, a także, w której kolumnie jakie informacje należy zawierać.

Zakup towarów handlowych ewidencjonuje się do kolumny 10 KPiR. Z racji tego, że wynajem towarów handlowych nie zmienia ich pierwotnego przeznaczenia, ponieważ w dalszym ciągu zamierza je Pan sprzedać, nie jest konieczne dokonanie korekty ich księgowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów