0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy zapłacone mandaty mogą być kosztem podatkowym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znaczna grupa przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej korzysta z pojazdów firmowych oraz prywatnych. Slogany "czas to pieniądz" czy "just in time" zobowiązują do szybkości działania, a z tym wiążą się również mandaty za przekroczenie prędkości. Czy zapłacone mandaty mogą być kosztem podatkowym?

Otrzymana kara wg ustawy o PIT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23."

To oznacza, że kosztem podatkowym mogą być wyłącznie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z osiąganymi przychodami. W tym miejscu można by podeprzeć się stwierdzeniem, że mandat będzie kosztem firmowym, ponieważ przedsiębiorca otrzymał go spiesząc się na ważne spotkanie, bądź wioząc towary do kontrahenta, co zaowocuje w przyszłości powstaniem przychodu.

Jednak ustawodawca w art. 23 ustawy o PIT wyłączył kary i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia z kosztów uzyskania przychodów.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że mandaty za nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, nie mogą stanowić kosztów podatkowych. To samo dotyczy ewentualnych kosztów egzekucji mandatów w postaci opłat manipulacyjnych czy prowizji bankowych za ściągnięcie kwoty z konta firmy.

Niestety więc próba umotywowania przyczyn przekroczenia przepisów ruchu drogowego pośrednim związkiem z osiąganymi przychodami - nie będzie możliwa.

Faktura od firmy leasingowej

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z pojazdów na podstawie umów leasingu, w przypadku otrzymania mandatu mogą spodziewać się dodatkowego obciążenia od leasingodawcy. Firmy te bowiem fakturują opłatę za udzielenie informacji organom ścigania na temat korzystającego z pojazdu. Można więc spodziewać się dodatkowego wydatku w kwocie ok 50 zł netto. Niestety taki wydatek również nie może zostać zakwalifikowany jako koszt podatkowy, ponieważ ma bezpośredni związek z otrzymanym mandatem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów