0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura uproszczona – co zawiera i kiedy można ją wystawić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury uproszczone. Jest to możliwe, jeżeli sprzedaż nie przekracza określonego limitu kwotowego oraz nie dotyczy wykluczonych rodzajów transakcji. Czym różni się faktura uproszczona od zwykłej faktury i jakie dane powinna ona zawierać? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to po prostu faktura VAT, która ustawowo nie musi zawierać niektórych elementów, jakie są wymagane na „standardowej fakturze”. Przy czym jak wskazuje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT fakturę uproszczoną można wystawić jedynie, gdy kwota należności ogółem nie przekracza wartości 450 zł lub 100 euro. Nie musi ona natomiast zawierać danych nabywcy wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 3 oraz danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Dokładniej określając, faktura uproszczona nie musi posiadać informacji dotyczących:

 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów,
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2020 r. jedynie paragon z NIP upoważnia do wystawienia faktury do paragonu. Szczegółowe informacje na temat paragonu z NIP dostępne są w artykule: Paragon z NIP-em umożliwia pozyskanie faktury.

Natomiast sam paragon z numerem NIP nabywcy, którego wartość nie przekracza kwoty 450 zł / 100 euro jest uznawany za fakturę uproszczoną.

Jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona?

Na fakturze uproszczonej powinny być zawarte obowiązkowo następujące dane:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer faktury,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto),
 • kwota należności ogółem.

Kiedy faktura uproszczona nie może być wystawiona?

Przewidziane są również wyjątki wymienione w art. 106e ust. 6 ustawy o VAT, w których faktura uproszczona nie może być wystawiona, co występuje przy następujących rodzajach transakcji:

 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska, gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca,
 • sprzedaży, dla której na fakturze nie jest podany NIP nabywcy, co występuje w przypadku wystawienia faktury na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Jeżeli kwota transakcji przekracza wartość 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota na fakturze wyrażona jest w euro) również nie należy wystawiać faktury uproszczonej.

Niezależnie od tego, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym, ma on prawo do wystawiania faktur uproszczonych, umieszczając na nich wymagane dane, a także, gdy rodzaj transakcji nie podlega wyłączeniu.

Termin wystawienia faktury uproszczonej

Termin na wystawienie faktury uproszczonej w sytuacji, gdy nie obejmuje szczególnych przypadków, jest taki sam, jak dla zwykłych faktur VAT, czyli do 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce dostarczenie towarów lub świadczenie usług oraz nie wcześniej niż 60 dni przed dostawą towarów, lub świadczeniem usług.

Zagadnienie związane z fakturą uproszczoną jest dość proste. Przed jej wystawieniem należy sprawdzić, czy sprzedaż nie przekroczy limitu kwotowego oraz nie zalicza się do wyjątków, które wyłączają zastosowanie faktury uproszczonej. Następnie wystawiając fakturę, należy dopilnować, aby zawrzeć wszystkie wymagane dane, które zostały wymienione powyżej.

Faktura uproszczona w systemie wFirma.pl

System wFirma w prosty sposób umożliwia wystawianie faktur uproszczonych przy zastosowaniu dedykowanego szablonu faktury. Wystawiając fakturę w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ należy w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SZABLON FAKTURY wybrać ELEGANCKI - FAKTURA UPROSZCZONA.

Faktura uproszczona - stosowanieFaktury wystawione według szablonu faktury uproszczonej nie zawierają nazwy oraz danych adresowych nabywcy.

Dodatkowo użytkownik systemu może dokonać wyboru domyślnego oznaczenia szablonu jako faktury uproszczonej w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY. W wyświetlonym oknie należy przejść do podzakładki WYBÓR SZABLONÓW, a następnie najechać kursorem na szablon “Elegancki - faktura uproszczona” i kliknąć WYBIERZ.

Faktura uproszczona - stosowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów