Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura uproszczona

Podatnicy mają możliwość wystawiania faktur uproszczonych w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie będzie przekraczać kwoty 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota ta zostanie wyrażona w walucie euro). Warunkiem jest to, że dokument musi zawierać dane pozwalające na określenie kwoty podatku wg poszczególnych stawek VAT.

Wprowadzone uproszczenie polega na tym, że faktura nie musi zawierać następujących danych:

  • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów
  • miar i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonywanych usług
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto)
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto)
  • kwoty podatku od sumy sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Ważne !!!

Faktur uproszczonych nie można stosować w przypadku:

  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich (innych niż Polska), gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.