0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura uproszczona - rewolucja w dokumentowaniu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną ze zmian nad którą pracuje Ministerstwo Finansów jest powstanie faktury uproszczonej. Stanowić by miała dokument księgowy dla transakcji nie przekraczającej kwoty wyrażonej brutto w wysokości 450zł (lub równowartość 100 Euro).

Faktura uproszczona - elementy 

Uproszczenie miałoby dotyczyć znajdujących się na fakturze danych nabywcy takich jak:

  • imię i nazwisko
  • nazwa
  • adres
  • nr NIP

a także niektórych danych szczegółowych dotychczas wymaganych. ilości i miar dostarczanych towarów, cen jednostkowych, upustów, kwot podatków w rozbiciu na różne stawki. Dane te zgodnie z dyrektywą unijną, a także z proponowana nowelizacją mogłyby zostać pominięte.

Obowiązkowe zostałoby natomiast wykazywanie takich informacji jak:

  • data wystawienia faktury;
  • danych identyfikacyjnych podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi;
  • danych określających rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług;
  • należnego VAT lub danych potrzebnych do jego obliczenia;

W przypadku gdy wystawiona faktura jest dokumentem lub notą uznaną za fakturę na mocy przepisów, to wymagane byłoby wyraźne i jednoznaczne odniesienie do tej faktury pierwotnej oraz konkretnych danych, które ulegają zmianie.

Spełniająca takie warunki faktura uproszczona stanowiłaby podstawę do odliczenia podatku naliczonego pomimo braku danych o nabywcy.

Brak możliwości wystawienia faktury uproszczonej

Przewidziany zostanie również szereg wyłączeń dla sytuacji i podatników, którzy nie będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Faktur uproszczonych nie będzie można stosować na pewno w niektórych przypadkach, które wymienia Dyrektywa np. gdy dostawę towarów/świadczenie usług będzie dokonywał podatnik nie mający siedziby w państwie członkowskim, w którym należny jest VAT lub podatnik, którego przedsiębiorstwo w tym państwie członkowskim nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług a obowiązek zapłaty spływa na osobę na rzecz której świadczone są usługi.

Jeżeli przyjrzeć się dokładniej zauważa się podobieństwo faktur uproszczonych do paragonów fiskalnych. Uproszczenie może w dużej mierze usprawnić dokonywanie rozliczeń między przedsiębiorcą a kontrahentami. Jednakże Ministerstwo Finansów określi zapewne dodatkowy wymóg, który uniemożliwi swobodną wymianę tak wydanych faktur, które nie mają ściśle określonego odbiorcy, pomiędzy osobami nie upoważnionymi. Dlatego też więcej szczegółowych informacji dotyczących faktury uproszczonej poznamy po zakończeniu I etapu projektu. Pamiętajmy bowiem, że projekt ustawy zanim wejdzie w życie musi przejść proces legislacyjny, który przewiduje m.in. trzy czytania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów