0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem - czy nastąpi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłać do MF JPK VAT co miesiąc. Istnieje kilka możliwości autoryzacji takiego pliku – do najwygodniejszych zalicza się podpis kwotą przychodu. Niemniej jednak taka forma miała zostać wycofana. Czy likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem weszła ostatecznie w życie? Odpowiadamy na to pytanie w artykule!

Czym jest autoryzacja pliku JPK VAT?

JPK_VAT to inaczej Jednolity Plik Kontrolny dla rejestru VAT. Składają go podatnicy VAT w comiesięcznym cyklu rozliczeniowym. Zawiera on ważne informacje na temat działalności przedsiębiorstw, dotyczące m.in. transakcji wewnątrzwspólnotowych, imporcie, eksporcie, powstaniu obowiązku podatkowego, czy kwotach i danych dotyczących przeprowadzanych transakcji.

Taki plik przesyłany do Ministerstwa Finansów należy jednak opatrzyć odpowiednim podpisem, który potwierdza nadawcę takich danych.

Od lutego 2018 r. dostępne były trzy możliwości autoryzowania pliku JPK VAT przesyłanego do Ministerstwa Finansów:

 • za pomocą podpisu kwalifikowanego,

 • za pomocą profilu zaufanego,

 • poprzez wykorzystanie danych autoryzujących, czyli m.in. kwotą przychodu.

Czy nastąpiła likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem?

Ostatnia z wymienionych wcześniej możliwości miała być wprowadzona jedynie na określony czas, niemniej jednak z końcem roku 2018 ta możliwość została wprowadzona bezterminowo. W wyniku tego plik JPK można podpisywać:

 • kwotą przychodu (zawsze o dwa lata wcześniejszą, niż rok przesyłania księgi bądź „0” – gdy dwa lata wcześniej nie składano żadnego z zeznań ani obliczeń, które można byłoby przytoczyć),

 • numerem NIP lub PESEL,

 • pierwszym imieniem,

 • nazwiskiem,

 • datą urodzenia.

Powyżej opisana możliwość została zachowana za sprawą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Podpisywanie JPK VAT przychodem – czy dla wszystkich przedsiębiorców?

Należy jednak pamiętać, że odpisywanie pliku JPK VAT za pomocą kwoty przychodu zostało umożliwione tylko części podatników. Rozwiązanie to dostępne jest tylko dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Tylko oni mogą podpisać JPK VAT przychodem.

W przypadku spółek osobowych lub kapitałowych autoryzacja możliwa jest tylko poprzez podpis kwalifikowany.

Wysyłki zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek można łatwo dokonać wraz z autoryzacją za pomocą systemów do księgowości online.

Nowy plik JPK – JPK VDEK

W 2020 r. planowane jest wdrożenie nowej struktury JPK – JPK VDEK. Plik ten ma zastąpić tradycyjne deklaracje VAT oraz JPK VAT – będzie on ich swego rodzaju połączeniem. Ma on się składać z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, a ponadto będzie on rozszerzony o dane, które pomogą organom podatkowym sprawniej przeprowadzać postępowania o charakterze kontrolnym.

Nową strukturę JPK VAT z deklaracją JPK V7M oraz JPK V7K będzie można wysłać z pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego,

 • profilu zaufanego ePUAP,

 • danych autoryzującymi – m.in. kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w poprzednim roku.

W związku z tym można powiedzieć, że nie tylko nie nastąpiła likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem, ale co więcej – rozwiązanie to będzie najprawdopodobniej stosowane z powodzeniem również w kolejnych latach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów