0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwy oddziałów przedsiębiorstwa na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo posiada kilka jego oddziałów np. punktów sprzedaży w różnych miejscach. Przykładowo mogą to być kioski ruchu, bary czy kwiaciarnie, znajdujące się w różnych miejscowościach, bądź w tej samej miejscowości ale przy innych ulicach. Czy w związku z tym na wystawianych fakturach może umieszczać nazwy oddziałów, które dokonały sprzedaży? A co z fakturami jakie otrzymuje?

Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze

Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze określa § 5 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie wystawiania faktur. Co do danych sprzedawcy paragraf ten określa, iż ma to być imię i nazwisko lub nazwa podatnika oraz jego adres. Zgodnie z prawem nazwa firmy osoby fizycznej to jej imię i nazwisko oraz opcjonalnie inne dodatkowe określenia dotyczące danej działalności, wskazujące na jej charakter, miejsce wykonywania itp.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej pod jednym numerem niezależnie od tego czy prowadzi jeden rodzaj działalności czy kilka. Nadanie odrębnych nazw poszczególnym rodzajom działalności, ułatwia ich rozróżnianie, jednak nie powoduje wyodrębnienia ich jako oddzielnych firm tego samego przedsiębiorcy. Dla wszystkich rodzajów działalności prowadzona jest jedna księgowość, czyli jedna książka przychodów i rozchodów, a tylko sprzedaż dotycząca każdej z nich ewidencjonowana jest oddzielnie. Podobnie jest w przypadku gdy dany przedsiębiorca w ramach prowadzonej jednej działalności posiada kilka oddziałów w różnych miejscach i w różnych lokalizacjach dokonywana jest sprzedaż towarów czy usług. W celu rozróżnienia oddziału, w którym została dokonana sprzedaż, mogą im zostać nadane nazwy bądź inne oznaczenia. Przepisy określają jedynie jakie elementy powinny się znaleźć na fakturze, a brak w nich ograniczeń co do umieszczania dodatkowych danych. W związku z tym, podatnik na wystawionej przez siebie fakturze może umieścić nazwę oddziału, jednakże musi pamiętać, że nie może przy tym pominąć danych określonych przepisami. Czyli poza imieniem, nazwiskiem oraz adresem, może dodatkowo umieścić nazwę bądź adres oddziału, którego działalności dotyczy wystawiony dokument.

A co z fakturami zakupu w przypadku posiadania kilku oddziałów? Sprawa wygląda tak samo jak w przypadku faktur sprzedażowych. Na fakturze zakupowej musi znaleźć się imię i nazwisko nabywcy wraz z jego adresem oraz numerem NIP, ale nie ma żadnych przeciwwskazań by poza tymi danymi została umieszczona również nazwa oddziału, którego dotyczy zakup, czy też jego adres.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów