0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwrotne obciążenie - czy umieścić symbol PKWiU na fakturze?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ustawie o VAT zostały przewidziane towary oraz usługi, co do których stosuje się tzw. odwrotne obciążenie. Przy każdym z wymienionych produktów ustawodawca wskazał jego symbol PKWiU. W związku z tym wśród przedsiębiorców często pojawia się pytanie, czy faktura z odwrotnym obciążeniem powinna zawierać także symbol PKWiU.

Odwrotne obciążenie - co to takiego?

W przypadku dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, do rozliczenia podatku należnego od dostawy zobowiązany jest nabywca, a nie jak zazwyczaj sprzedawca. Listę produktów objętych odwrotnym obciążeniem można znaleźć w załączniku nr 11 do ustawy VAT. Odwrotne obciążenie obejmuje 58 pozycji, m.in. produkty ze stali czy też szeroko rozumiany złom. Przy każdym takim towarze ustawodawca podaje też jego symbol PKWiU.

Natomiast katalog transakcji objętych odwrotnym obciążeniem określa załącznik 14 ustawy o VAT. Co najważniejsze, procedurą zostały objęte usługi budowlane m.in. związane z:

 • wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 • budową mostów i tuneli,
 • budową elektrowni,
 • wykonywaniem instalacji gazowych i wodno-kanalizacyjnych, 
 • zakładaniem izolacji oraz ogrodzeń.

Od 1 listopada 2019 roku zostaną wprowadzone zmiany w odwrotnym obciążeniu krajowym. Zostanie ono zlikwidowane i zastąpione obowiązkowym mechanizmem split payment. Zostaną również uchylone załączniki do ustawy o VAT nr 11 i 14 na rzecz załącznika nr 15. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Odwrotne obciążenie - warunki

Aby zastosowanie odwrotnego obciążenia było możliwe, muszą zostać spełnione następujące warunki (określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT):

 • dokonujący dostawy towarów z załącznika nr 11 "jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9" (czyli nie korzysta ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł),
 • "nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122".

Jak wynika z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych, które zostały wymieniony w pozycji 2-48 załącznika nr 14 procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zostać uchylony co do zasady dla transakcji wykonywanych po 31 października 2019, o czym więcej: Obowiązkowy split payment a odwrotne obciążenie.

Odwrotne obciążenie - fakturowanie

Faktury dokumentujące sprzedaż z odwrotnym obciążeniem powinny zawierać (tak samo jak inne faktury VAT) dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT:

 • "datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (...), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),(...)
 • kwotę należności ogółem".

Na fakturze dotyczącej sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 106e pkt. 4. 1 podatnik nie powinien podawać (w przeciwieństwie do standardowych faktur VAT):

 • stawki podatku VAT,
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

Na fakturze tej powinno się za to umieścić dodatkowo oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Odwrotne obciążenie - symbol PKWiU na fakturze

We wskazanym wcześniej przepisie regulującym treść faktury, ustawodawca nie wspomina o symbolu PKWiU. W zasadzie wymaga się, aby na fakturze z odwrotnym obciążeniem znalazła się nazwa towaru lub usługi, miara i ilość lub zakres wykonanych usług oraz cena jednostkowa bez kwoty podatku (w części dotyczącej identyfikacji danej czynności). Nie ma zatem, co do zasady, obowiązku wskazywania symbolu PKWiU sprzedawanych produktów.

Umieszczenie symbolu PKWiU nie będzie jednak błędem. Co więcej, zamieszczony na fakturze symbol może okazać się bardzo przydatny dla nabywcy. Z całą pewnością wskazanie PKWiU produktu ułatwi kupującemu weryfikację ciążącego na nim obowiązku związanego z rozliczeniem należnego podatku VAT, z tytułu zakupu z odwrotnym obciążeniem. Sprzedawca natomiast upewni tym samym, iż zastosował prawidłową procedurę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów