0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przedsiębiorstwa z powodu wyjazdu za granicę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Muszę z dnia na dzień wyjechać na stałe za granicę, a w Polsce prowadzę warsztat samochodowy. Nie mam czasu na sprzedaż wyposażenia, co mogę zrobić? Czy możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa?

 

Marian, Kluczbork

 

Jeżeli nie rozważa się czasowego zawieszenia działalności, można dokonać zbycia przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności sprzedaży odrębnie jego każdego elementu. Nie jest też konieczne wypowiadanie umowy najmu, zdejmowanie szyldów, demontaż urządzeń i oznaczeń ani informowanie klientów o zaprzestaniu działalności.  Działania takie faktycznie będą czasochłonne. Można natomiast dokonać sprzedaży całego przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy.

Umowa powinna być zawarta u notariusza (forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami). Natomiast jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość - niezbędna będzie forma aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że również zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, a nawet ustanowienie na nim użytkowania wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowa powinna zawierać takie elementy jak wskazanie stron, określenie przedsiębiorstwa, określenie, co wchodzi w jego skład, cenę, rodzaj przekazywanych dokumentów. Osoba, która dokona zakupu przedsiębiorstwa, będzie mogła nadal prowadzić warsztat samochodowy, obsługując klientów pod tą samą nazwą, dodając swoje dane - w tym samym lokalu i opierając się na zdobytej renomie. Takie działanie podlega również wpisowi do rejestru.

Podkreślić warto, że odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa nie można ograniczyć ani wyłączyć bez zgody wierzyciela. Nowo powstała firma po zbyciu przedsiębiorstwa będzie obejmowała następujące składniki poprzedniej: nazwę, zezwolenia, prawa autorskie, dokumenty, patenty, prawa do najmu i dzierżawy, wierzytelności, tajemnicę firmy.

Natomiast nowemu nabywcy firmy nie można przekazać długów, a ponadto nabywca poprzez zawartą umowę sprzedaży automatycznie nie staje się stroną zawartych przez Pana umów handlowych – niezbędne jest dokonanie cesji.

Nowy właściciel będzie działał pod innym NIP-em. Powinien on zarejestrować działalność, ale może zostawić nazwę wcześniejszej firmy, dodając swoje imię i nazwisko do poprzedniej nazwy, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprzedając działalność, nie da się jednak uniknąć obowiązków likwidacyjnych. Zakończenie prowadzenia działalności wiąże się ze zgłoszeniem zakończenia działalności w CEIDG, sporządzeniem remanentów likwidacyjnych, zamknięciem KPiR.

Warto podkreślić, że sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów