0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spis z natury w szczególnych przypadkach - część 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Problemy remanentowe dotykają dziś spore grono przedsiębiorców. Wątpliwości sytuacyjne nie zależą tylko od ilości towarów czy ich różnorodności ale również od okoliczności nabycia przedmiotowych towarów, materiałów. Niekiedy wątpliwości pojawiają się w związku z zaplanowaną strategią przekształcenia firmy, wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy restrukturyzacji zakładu. Na niektóre z tych postulatów problemowych odpowiedziano w niniejszej publikacji. Sprawdź kiedy się sporządza spis z natury!

Spis z natury w działalności gospodarczej

Remanent w działalności gospodarczej to nie tylko określenie na konkretny moment ilości i wartości stanów magazynowych, produkcji niezakończonej, półproduktów czy wyrobów gotowych a nawet odpadów.
Remanent to także korekta kosztów w aspekcie rocznego rozliczenia dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
Różnorodność przypadków problemowych skłania coraz więcej podatników do jeszcze bardziej intensywniejszej lektury rozwiązań sytuacji nie zawsze występujących na co dzień choćby z jednej prostej przyczyny a mianowicie możliwości ujęcia w koszty firmy lub nie różnic remanentowych w szczególnych przypadkach.

Spis z natury a brak dowodów nabycia towarów handlowych

Wiele osób realizujących swoje zainteresowania przygotowuje się wiele lat do otwarcia działalności gospodarczej. Inni po kilku latach pracy zawodowej z różnych względów decydują się na rejestracje własnej firmy. Przez wiele lat jeszcze przed otwarciem działalności zdarza się, iż osoby te zakupują różnego rodzaju przedmioty (towary handlowe) w przeróżnych miejscach tzn. na targach, aukcjach, bazarach, miejskich targowiskach i innych. Gdy przychodzi moment rejestracji firmy podatnicy nie posiadają wszystkich dowodów zakupu tych towarów. Pojawia się wtedy zastanowienie czy podatnik może zaraz po otwarciu firmy w powyższych okolicznościach zaewidencjonować zakupione wcześniej towary handlowe?

Przykład 1

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności nabywała przez kilka lat fotografie i inne przedmioty dokumentujące historię i stan wielkich miast Europy z czasów przedwojennych. Rzeczy były zakupione m.in. na aukcjach, targowiskach giełdach oraz od osób nie prowadzących żadnej działalności. W odniesieniu do wielu towarów podatnik nie posiada żadnych dowodów zakupu. Łączna wartość posiadanych przedmiotów to 45.000zł. Lada moment otworzy działalność sklepu internetowego i chciałby objąć remanentem wszystkie posiadane przedmioty. Jak rozwiązać ten problem?
Zawsze podstawową sprawą dla możliwości ujęcia danego wydatku w kosztach firmy jest osiągnięcie efektu zarobkowego w ramach firmy ale też zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych dochodów z działalności. Kolejny aspekt to właściwe udokumentowanie oraz nie występowanie wydatku w katalogu kosztów nie stanowiących firmowe.
Pamiętając o § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
W powyższych okolicznościach nie posiadania przez podatnika dowodów zakupu niektórych przedmiotów stanowiących przyszłe towary handlowe, winien dokonać ich wyceny na dzień sporządzenia remanentu według cen rynkowych. Tak sporządzony spis z natury podatnik ujmie pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pierwszą pozycję w PKPiR.

Spis z natury a wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rok rocznie analizują wyniki i efekty jakie przynosi im ich firma przede wszystkim na płaszczyznach zyskowności i rentowności przedsięwzięcia. Po ww. analizie dokonują lub nie zróżnicowanych posunięć strategicznych mających na celu zwiększenie albo reorganizację wypracowywanego zysku. Jednym z kroków dla realizacji tych celów jest zdecydowanie się przez podatnika na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak zanim podatnik pójdzie w tym kierunku powinien przeanalizować możliwe skutki podatkowe realizacji danej operacji.

Przykład 2
Czynny podatnik VAT nabył towary do swojej działalności gospodarczej. Zaewidencjonował je na w kolumnie nr 10 PKPiR. W obliczu zmiany strategii do końca roku nie sprzedał swojego stanu magazynowego. W kolejnym roku kalendarzowym podatnik skorzystał z propozycji swojego przyszłego wspólnika i dokonał aportu (na podstawie aktu notarialnego) części swojego przedsiębiorstwa (zorganizowana część przedsiębiorstwa tzw. ZCP) do nowo zarejestrowanej spółki komandytowej. ZCP ma zawierać także pełną wartość dotychczas posiadanych stanów magazynowych towarów w firmie podatnika. Jednak dotychczasowa działalność będzie pozostawała aktywna. Czy sporządza remanent w związku z powyższym?

Tak w przypadku przekazania części przedsiębiorstwa (towarów i materiałów), konieczne jest sporządzenie spisu z natury na koniec miesiąca w którym miało miejsce przekazanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów