Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - informacja o wpłaconych zaliczkach dostarczona po terminie

Przy zatrudnianiu pracownika należy mieć na uwadze liczne obowiązki, jakie wynikają z tego tytułu. Jednym z nich jest przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. 

Dla kogo PIT-11?

Wspomniana deklaracja służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 przygotowywany jest nie tylko dla pracownika, ale również dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega.

Do kiedy rozliczenie PIT?

Termin przygotowania i przekazania informacji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa ostatniego stycznia. Natomiast termin przekazania deklaracji pracownikom upływa ostatniego dnia lutego.

Podatek dochodowy

Na podstawie otrzymanej informacji PIT-11 pracownicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów. Czas na to mają do 30 kwietnia, a więc ok. 2 miesiące od dnia, w którym pracodawca ma obowiązek wydać dokument informujący o przychodach, kosztach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT przez Internet

Pracodawcy przekazują PIT-11 do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów umożliwiło przesyłanie informacji przez Internet dzięki systemowi e-Deklaracje. Dostarczając PIT przez Internet do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT online również dla pracownika

Nie tylko urzędy skarbowe mogą otrzymać PIT w formie elektronicznej. W przypadku pracownika również można skorzystać z formy online. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują zarówno czas, jak i pieniądze, które musieliby wydać na koperty i znaczki pocztowe.

Czynny żal pomoże uniknąć kary

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie dotrzymuje ustawowo przewidzianego terminu przekazania informacji PIT-11, za co grozi mu kara grzywny określona przepisami kodeksu karnego skarbowego. Wtedy też pomocna będzie instytucja tzw. czynnego żalu, którą określa art. 16 k.k.s.:

“Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Ważne by oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego zostało złożone przed wezwaniem podatnika przez organ skarbowy w związku z popełnionym przestępstwem lub by podatnik nie był w trakcie postępowania kontrolnego.