Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - informacja o wpłaconych zaliczkach dostarczona po terminie

Przy zatrudnianiu pracownika należy mieć na uwadze liczne obowiązki, jakie wynikają z tego tytułu. Jednym z nich jest przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. 

Dla kogo PIT-11?

Wspomniana deklaracja służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 przygotowywany jest nie tylko dla pracownika, ale również dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega.

Do kiedy rozliczenie PIT?

Termin przygotowania i przekazania informacji o dochodach jest ściśle określony przez przepisy. Przedsiębiorcy mają czas do końca lutego za rok poprzedni. Oznacza to, że PIT-11 za rok 2017 należy przekazać do dnia 28 lutego 2018 r.

Podatek dochodowy

Na podstawie otrzymanej informacji PIT-11 pracownicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów. Czas na to mają do 30 kwietnia, a więc ok. 2 miesiące od dnia, w którym pracodawca ma obowiązek wydać dokument informujący o przychodach, kosztach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT przez Internet

Pracodawcy mogą przekazywać PIT-11 do urzędów skarbowych w formie tradycyjnej, a więc papierowej np. drogą pocztową. Jednakże Ministerstwo Finansów dzięki systemowi e-Deklaracje umożliwiło przesyłanie informacji również przez Internet. Dostarczając PIT przez Internet do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT online również dla pracownika

Nie tylko urzędy skarbowe mogą otrzymać PIT w formie elektronicznej. W przypadku pracownika również można skorzystać z formy online. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują zarówno czas, jak i pieniądze, które musieliby wydać na koperty i znaczki pocztowe.

Czynny żal pomoże uniknąć kary

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie dotrzymuje ustawowo przewidzianego terminu przekazania informacji PIT-11, za co grozi mu kara grzywny określona przepisami kodeksu karnego skarbowego. Wtedy też pomocna będzie instytucja tzw. czynnego żalu, którą określa art. 16 k.k.s.:

“Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Ważne by oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego zostało złożone przed wezwaniem podatnika przez organ skarbowy w związku z popełnionym przestępstwem lub by podatnik nie był w trakcie postępowania kontrolnego.