0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie PIT za 2020 – kończy się termin na złożenie zeznania!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

To już ostatni moment na złożenie zeznania rocznego PIT za 2020 rok. Do kiedy podatnicy zobowiązani są przedłożyć rozliczenie PIT fiskusowi i jakie konsekwencje grożą za nieterminowe przekazanie zeznania podatkowego?

Termin na rozliczenie PIT

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do 30 kwietnia br. podatnicy mają obowiązek złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe za 2020 rok o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

W związku z powyższym obowiązek ten dotyczy osób, które rozliczają się na następujących formularzach:

  • PIT-36;

  • PIT-36L;

  • PIT-37;

  • PIT-38;

  • PIT-39.

Przy czym podatnicy podlegający rozliczeniu PIT-37 lub PIT-38, jeśli nie złożą deklaracji samodzielnie, nie poniosą konsekwencji. Stanie się tak dlatego, że zeznania te sporządzone są przez Krajową Administrację Skarbową i widnieją w rządowej usłudze Twój e-PIT, a 30 kwietnia br. KAS automatycznie zatwierdzi je i przekaże do właściwego organu podatkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości samodzielnego sporządzenia deklaracji i wysłania jej poza rządową usługą.

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a rozliczające się na formularzu PIT-36, w usłudze Twój e-PIT mają rozliczenie PIT za 2020 sporządzone przez KAS, niemniej jednak wymaga ono samodzielnego zaakceptowania druku i przekazania go fiskusowi. Podatnicy mogą również dokonać rozliczenia poza usługą Twój e-PIT.

Powyższe reguły nie dotyczą przedsiębiorców, zatem są oni zobligowani samodzielnie sporządzić rozliczenie PIT za 2020 rok i wysłać je do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Sankcje za rozliczenie PIT po terminie

Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego rozliczenie PIT niezłożone w terminie uznane jest za narażenie podatku na uszczuplenie i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych i/lub pozbawienia wolności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów