0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Poręczenie kredytu - czy można odzyskać pieniądze?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decyzja o wzięciu kredytu nierzadko może być bardzo trudna dla przedsiębiorcy i poprzedzona wieloma rozważaniami nad “za i przeciw” takiego rozwiązania. Po wybraniu go trzeba jeszcze spełnić szereg kryteriów wymaganych przez bank, wśród których jest poręczenie kredytu. Czym jest i jak się ustrzec przed zagrożeniami, jakie ze sobą niesie?

Co to jest poręczenie kredytu?

Według prawa cywilnego poręczenie jest umową, która zawiera zobowiązanie poręczyciela względem wierzyciela do uregulowania należności dłużnika, na wypadek gdy on tego nie uczynił.

Poręczenie ma za zadanie zabezpieczenie uregulowania cudzej należności finansowej. Poprzez posiadanie takiego dokumentu potencjalny kredytobiorca pokazuje, że nawet jeśli nie wywiąże się ze spłaty swojego długu, jest osoba, która to zrobi za niego. Poręczyciel odpowiada za wierzyciela całym swoim majątkiem. Takie zobowiązanie istnieje tak długo, jak kredytobiorca nie ureguluje należności.        

Konieczność spłaty i jej warunki

Tak jak zostało wspomniane wyżej - poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty należności dłużnika, gdyby on tego nie uczynił. Jeśli zaistnieje już taka sytuacja - kredytobiorca przestanie z jakiś powodów spłacać swoją pożyczkę, a bank nie będzie mógł zająć jego majątku - bank nawiąże kontakt z poręczycielem, którego będzie od tego momentu traktował jako dłużnika. Jednak spisując umowę z osobą biorącą kredyt, można skonstruować ją tak, żeby obciążenie, które spadnie na poręczyciela, było trochę mniejsze. W tym celu w zawieranej na samym początku umowie należy uwzględnić punkt zastrzegający, że w przypadku opóźnień w spłacaniu kredytu wierzyciel w pierwszej kolejności będzie próbował nawiązać kontakt z dłużnikiem, a jeśli to nie pomoże, zwróci się do poręczyciela. Dzięki temu, jeśli dług zostanie spłacony nawet w małym stopniu, będzie się zmniejszać kwota, którą ewentualnie będzie musiał uiścić żyrant.

Uwaga!

Podpisując umowę poręczenia, należy zawrzeć punkty o:

  • natychmiastowym powiadomieniu żyranta o niedopełnieniu obowiązku spłaty należności przez dłużnika. Dzięki temu poręczyciel będzie mógł niezwłocznie zająć się regulowaniem długu, unikając tym samym płacenia odsetek karnych, które naliczane są przy nieterminowym spłacaniu rat kredytu;
  • zakresie odpowiedzialności poręczyciela za kwotę wymaganą do spłacenia przez dłużnika. Najlepiej zastrzec, że żyrant odpowiada jedynie za właściwą kwotę należności kredytobiorcy. Sprawi to, że nie będzie go dotyczyć ani spłata odsetek karnych, ani możliwe koszty postępowania windykacyjnego.

Dobrym wyjściem przy konieczności poręczenia jest zobowiązanie do niego więcej niż jednej osoby. Wtedy bank, w razie nieuregulowania należności przez dłużnika, zwraca się do któregoś z tych żyrantów. Nie da się jednak przewidzieć ani ustalić, kto ma być pociągany do spłaty jako pierwszy. Najprawdopodobniej zostanie wybrany poręczyciel, którego majątek pozwala na najszybszą spłatę długu.

Czy można odzyskać swoje pieniądze?

Jeśli dojedzie do sytuacji, w której poręczyciel będzie musiał spłacać dług kredytobiorcy, może się on ubiegać o odzyskanie swoich pieniędzy. Zabieg tego typu określa się roszczeniem regresowym. Jednak przed ubieganiem się o wpłaconą kwotę trzeba płacić należność dłużnika.  

Spisanie umowy poręczenia z przyjacielem czy członkiem rodziny może pomóc przedsiębiorcy w uzyskaniu potrzebnego mu kredytu. Jeśli decydujemy się pełnić w tym porozumieniu funkcję żyranta, musimy pamiętać o obowiązkach, jakie mogą zostać na nas nałożone, a także o prawach, które nam przysługują.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów