Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sąd Arbitrażowy w Pradze rozstrzyga spory o domeny .eu

Postęp w dziedzinie nowych technologii wymusza na przedsiębiorcach aktywne korzystanie z sieci. Jednym z głównych działań marketingowych stało się dążenie do zwiększenia rozpoznawalności marki w internecie, a pierwszym krokiem tutaj jest stworzenie firmowej strony WWW. W grudniu 2005 roku powstała bardzo atrakcyjna marketingowo domena (końcowe literki adresu internetowego) .eu, początkowo dostępna jedynie dla organów UE, a po roku otwarta dla każdego chętnego.

Domena jako składnik majątku przedsiębiorstwa

Zdobycie atrakcyjnej domeny może pomóc firmie przy osiąganiu dochodów, dlatego można ją nazwać składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Jak to w życiu bywa, zdarzają się nieuczciwi biznesmeni, którzy szkodzą, rejestrując domenę do złudzenia przypominającą używaną przez inną firmę. Taki proceder może poważnie nadwerężyć renomę, a także identyfikację marki i oferowanych przez nią dóbr.

W takiej sytuacji można odwołać się do właściwego sądu krajowego, wytaczając powództwo. Alternatywną opcją jest zaskarżenie rejestracji domeny do sądu arbitrażowego - na podstawie procedury pozasądowego rozstrzygania sporów Alternative Dispute Resolution (ADR). Jeśli chodzi o domeny .eu, .nl i .co, dochodzi jeszcze jedna możliwość - odwołanie się do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC, który ma siedzibę w stolicy Czech.

Sąd Arbitrażowy w Pradze

Sąd Arbitrażowy prowadzi postępowania Alternative Dispute Resolution na podstawie regulaminu, zasad i regulacji KE, które wynikają z rozporządzenia WE nr 874/2004. Do tego celu przygotowana została specjalna platforma online - zarówno korespondencja, jak i sama sprawa toczy się w formie elektronicznej, dlatego nie ma konieczności podróży do Pragi. Co ważne, nie trzeba też znać czeskiego ani wydawać pieniędzy na translację. Sprawa może zostać wniesiona w jakimkolwiek oficjalnym języku Wspólnoty - także po polsku.

Uwaga!

Sąd Arbitrażowy nie obsługuje języków celtyckiego oraz maltańskiego. Spór jest rozstrzygany przez zespół wybieranych z grona specjalistów od praw autorskich arbitrów, a przeciętny czas trwania postępowania to cztery miesiące.

Przesłanki do złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego

Jeśli strona ma tak zwane pierwotne prawo do konkretnej domeny, wówczas jest to solidna przesłanka do wszczęcia procedury ADR. Przykładowo, firma posiada znak towarowy bezpośrednio nawiązujący do nazwy domeny .eu. Inną przesłanką może być powód rejestracji domeny będącej przedmiotem sporu - jeśli jest wykorzystywana do spekulowania lub działań w złej wierze.

Spór o domenę - ile kosztuje pozew do Sądu Arbitrażowego?

Pozew kosztuje relatywnie niewiele. Wysokość kosztów jest zależna między innymi od możliwej zmiany języka postępowania, liczby domen będących przedmiotem sporu, a także od rodzaju składu orzekającego - jedno- lub trzyosobowego.

Trzeba dodać, iż od początku bieżącego roku Sąd Arbitrażowy daje możliwość skorzystania z ulgi - za pozew (niezależnie od liczby domen) płaci się o 1000 euro mniej. Na przykład za pozew przeciwko jednej domenie, rozpatrywany w jednoosobowym składzie, trzeba wyłożyć 300 euro - zamiast 1300. Ulga ma obowiązywać do końca roku - ale należy pamiętać, że SA może w dowolnym momencie zmodyfikować ceny.

Opłatę należy odprowadzić przelewem - przed wniesieniem pozwu lub odpowiedzią nań, w chwili składania - ale nie później od otrzymania przypomnienia na temat nieuiszczonych należności.