0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2012

Wielkość tekstu:

Kto opłaca składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są funduszami celowymi. Składki opłacane są za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Składki na te fundusze opłacane są przez pracodawców, od wynagrodzenia brutto pracownika. Jednak składki na FP są obowiązkowe również dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zleceniobiorców.

Pracodawcy zwolnieni są z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników, którzy ukończyli:

  • 55 rok życia, w przypadku kobiet,

  • 60 rok życia w przypadku mężczyzn.

Stopy procentowe składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2012 roku

Rodzaj funduszu

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Stopa procentowa

2,45 %

0,10 %

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2012 r. poz. 273)

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów