Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS członka zarządu - kwestie rozliczeniowe

Czy osoba, która nie ma żadnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i na mocy uchwały spółki otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu zarządu, podlega ubezpieczeniom w ZUS?

Marcin, Nowy Targ

 

Członek zarządu/prezes, który tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania pełni obowiązki prezesa zarządu/członka zarządu spółki prawa handlowego i otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu na mocy uchwały, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom w ZUS z tego tytułu.

Składki ZUS członka zarządu pojawią się dopiero wówczas, gdy prezes czy członek zarządu zostanie zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy na inną umowę o świadczenie usług, która wywoła obowiązek ubezpieczeniowy.

Wyjątkiem są członkowie rad nadzorczych, którzy od 1 stycznia 2015 r. zostali również obowiązkowo objęci ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeśli otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.