0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CEIDG - sprawdź kontrahenta zanim wpadniesz w pułapkę!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowe sprawdzenie potencjalnego partnera nic nie kosztuje, dlatego warto wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby mieć pewność, że zawiera się współpracę z rzetelnym i godnym zaufania kontrahentem.

Bezpłatne możliwości sprawdzenia kontrahenta

CEIDG

W przypadku gdy kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, można skorzystać m.in. z informacji zawartych w CEIDG, które dotyczyć będą:

 • sprawdzenia, czy firma została zarejestrowana,

 • sprawdzenia, czy nie została zawieszona,

 • sprawdzenia, czy nie została wykreślona z rejestru,

 • zweryfikowania danych, czy są zgodne z tymi, które przedstawił.

Krajowy Rejestr Długów

W przypadku, gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego (np. spółka z o.o.), przedsiębiorca ma prawo wglądu do pełnego odpisu z KRD, a w szczególności:

 • do działu IV, który informuje o zaległości wobec urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy o przeprowadzonych egzekucjach komorniczych,

 • do działu VI, który informuje o przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym lub o ogłoszeniu upadłości.

SEED-on-Europa

SEED-on-Europa to system udostępniony przez Komisję Europejską, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawdzić dane kontrahenta w zakresie wyrobów akcyzowych. Dane zgromadzone w SEED dotyczą:

 • ważności numeru akcyzowego,

 • rodzaju działalności,

 • grupy wyrobów akcyzowych.

VIES

VIES (potwierdzenie numeru VAT) to system, dzięki któremu można sprawdzić aktywność numeru VAT, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem zagranicznym.

Inne czynności, które mogą potwierdzić wiarygodność kontrahenta

Ponadto przedsiębiorca może:

 • przeczytać opinie o kontrahencie w internecie, pamiętając, że dość często negatywne komentarze wystawia konkurencja,

 • sprawdzić firmę np. przez rozmowę telefoniczną,

 • zweryfikować posiadane certyfikaty wiarygodności jak Rzetelna Firma,

 • zwrócić się do kontrahenta w celu uzyskania druków rejestrowych, głównie zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.

Płatne możliwości sprawdzenia kontrahenta

Rejestr dłużników BIG

Na stronie Biura Informacji Gospodarczej można pobrać InfoMonitor - Raport o Przedsiębiorcy, który wskaże, czy dany kontrahent nie figuruje w Rejestrze Długów, a jeśli tak, to na jaką kwotę zalega i kto go zgłosił. Można otrzymać taką informację po złożeniu wniosku osobiście w biurze obsługi klienta BIG, listownie lub przez stronę internetową, po uprzednim zarejestrowaniu.

Wniosek do urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca może złożyć odpłatny wniosek do US, aby określić czy kontrahent nie ma zaległości z tytułu nieopłacania podatku VAT lub podatku dochodowego, co wymaga zgody obu stron. Składając wniosek do US, można się dowiedzieć również, czy klient jest czynnym podatnikiem VAT - w tym przypadku przedsiębiorca nie potrzebuje zgody strony.

Podobnie można złożyć wniosek do ZUS o wydanie informacji, czy klient nie zalega z należnościami cywilnoprawnymi.

Wywiadownie handlowe

Najdroższym sposobem określenia wierzytelności kontrahenta jest skorzystanie z usług wywiadowni handlowych. Firmy te oferują rzetelne sprawdzenie klienta, który może prowadzić działalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Docierają do byłych pracowników kontrahenta, samodzielnie sprawdzają historię firmy i przedstawiają pełen raport przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości sprawdzenia wiarygodności kontrahenta przed zawarciem z nim współpracy. Podstawowe czynności, jak sprawdzenie wpisu do CEIDG lub research internetowy przeprowadzony na własną rękę, są bezpłatne i łatwo dostępne. Jednak, aby mieć stuprocentową pewność, że klient niczego nie ukrywa, można sięgnąć po płatne raporty US czy ZUS albo skorzystać z usług wywiadowni handlowych.

  

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów