Poradnik Przedsiębiorcy

CEIDG - sprawdź kontrahenta zanim wpadniesz w pułapkę!

Podstawowe sprawdzenie potencjalnego partnera nic nie kosztuje, dlatego warto wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby mieć pewność, że zawiera się współpracę z rzetelnym i godnym zaufania kontrahentem.

Bezpłatne możliwości sprawdzenia kontrahenta

CEIDG

W przypadku gdy kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, można skorzystać m.in. z informacji zawartych w CEIDG, które dotyczyć będą:

 • sprawdzenia, czy firma została zarejestrowana,

 • sprawdzenia, czy nie została zawieszona,

 • sprawdzenia, czy nie została wykreślona z rejestru,

 • zweryfikowania danych, czy są zgodne z tymi, które przedstawił.

Krajowy Rejestr Długów

W przypadku, gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego (np. spółka z o.o.), przedsiębiorca ma prawo wglądu do pełnego odpisu z KRD, a w szczególności:

 • do działu IV, który informuje o zaległości wobec urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy o przeprowadzonych egzekucjach komorniczych,

 • do działu VI, który informuje o przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym lub o ogłoszeniu upadłości.

SEED-on-Europa

SEED-on-Europa to system udostępniony przez Komisję Europejską, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawdzić dane kontrahenta w zakresie wyrobów akcyzowych. Dane zgromadzone w SEED dotyczą:

 • ważności numeru akcyzowego,

 • rodzaju działalności,

 • grupy wyrobów akcyzowych.

VIES

VIES (potwierdzenie numeru VAT) to system, dzięki któremu można sprawdzić aktywność numeru VAT, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem zagranicznym.

Inne czynności, które mogą potwierdzić wiarygodność kontrahenta

Ponadto przedsiębiorca może:

 • przeczytać opinie o kontrahencie w internecie, pamiętając, że dość często negatywne komentarze wystawia konkurencja,

 • sprawdzić firmę np. przez rozmowę telefoniczną,

 • zweryfikować posiadane certyfikaty wiarygodności jak Rzetelna Firma,

 • zwrócić się do kontrahenta w celu uzyskania druków rejestrowych, głównie zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.