Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż internetowa - ewidencjonowanie przychodów

Prowadzę sklep internetowy i jestem zwolniona z posiadania kasy fiskalnej. W jaki sposób mam ewidencjonować w takim wypadku osiągane przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności? Czy właściwy w tym celu będzie paragon niefiskalny?

Kamila, Zduńska Wola


Przy sprzedaży przez Internet oraz braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej jest Pani zobowiązana prowadzić tzw. ewidencję przychodów bezrachunkowych, na podstawie której powinna Pani codziennie (w dniu, w którym taka sprzedaż miała miejsce) dokonywać wpisów do KPiR (jednorazowo należy ująć całą kwotę sprzedaży z danego dnia). Jeżeli jednak prowdazi Pani sprzedaż bezgotówkową, czyli otrzymuje Pani zapłatę za towar na rachunek bankowy, a dane zawarte na wyciągu bankowym pozwalają na jednoznaczną identyfikację i połączenie płatności, sprzedanego towaru oraz nabywcy, wówczas to on może stanowić podstawę księgowania (nie trzeba prowadzić wspomnianej ewidencji).

Oprócz tego, w przypadku sprzedaży na rzecz firm oraz wówczas, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności wyrazi takie żądanie, każdorazowo jest Pani zobowiązana wystawić fakturę. Co ważne, takiej sprzedaży nie ujmuje się już we wspomnianej wyżej ewidencji.

Paragon niefiskalny może natomiast stanowić dokument handlowy służący do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz jako podstawa do zwrotu towaru sprzedawcy. Nie jest on jednak dokumentem ewidencyjnym, dlatego nawet jeżeli wystawi Pani paragon niefiskalny dla klienta, proszę ująć rzeczony wydatek w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.