0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż internetowa - ewidencjonowanie przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep internetowy i jestem zwolniona z posiadania kasy fiskalnej. W jaki sposób mam ewidencjonować osiągane przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności?

 

Kamila, Zduńska Wola

Przy sprzedaży przez internet oraz braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej pani Kamila jest zobowiązana prowadzić tzw. ewidencję przychodów bezrachunkowych. Na jej podstawie powinna codziennie (w dniu, w którym taka sprzedaż miała miejsce) dokonywać wpisów do KPiR (jednorazowo należy ująć całą kwotę sprzedaży z danego dnia).

Jak wygląda ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej ma postać zbroszurowaną, można prowadzić ją w formie papierowej lub elektronicznej. Ewidencja powinna zawierać elementy identyfikujące każdą transakcję, przede wszystkim:

  • datę uzyskania przychodu;
  • wartość przychodu brutto;
  • liczbę porządkową wpisów;
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Dodatkowo ewidencja powinna być ponumerowana. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w przypadku podatników VAT czynnych musi zawierać informacje o stosowanych stawkach podatku VAT.

Wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej wraz ze szczegółowym opisem znajduje się w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – wzór z omówieniem.

Sprzedaż internetowa - jak udokumentować przychód?

W przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej podatnicy mogą ujmować przychód w KPIR i VAT na podstawie:

  • ewidencji sprzedaży bezrachunkowej;
  • wystawionej faktury sprzedaży.

Poza obowiązkami ewidencyjnymi w zakresie poprawnego dokumentowania osiągniętych przychodów sprzedawca może wystawić dokument potwierdzający transakcję wobec nabywcy, którym może być dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży nie stanowi dokumentu księgowego, nie ujmuje się go więc w żadnej ewidencji – jest to jedynie rodzaj dokumentu potwierdzającego transakcję, który przekazuje się nabywcy.

Jakie zmiany w związku z JPK_V7?

W związku z wejściem w życie – od 1 października 2020 roku – nowego pliku JPK_V7 czynni podatnicy VAT zobowiązani są do oznaczania niektórych rodzajów transakcji, w tym przychodów udokumentowanych na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W strukturze pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej sprzedaż ujmowana na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej winna być oznaczona symbolem WEW.

Obowiązek oznaczenia przychodów ujętych na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej symbolem WEW dotyczy jedynie podatników VAT czynnych objętych obowiązkiem wysyłki pliku JPK_V7. Podatnicy zwolnieni z VAT nie są do tego zobligowani.

Sprzedaż internetowa w systemie wFirma.pl

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Użytkownicy systemu wFirma.pl ewidencję sprzedaży bezrachunkowej powinni zaksięgować w zakładce: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W wyświetlonym oknie należy wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić wartości znajdujące się w ewidencji. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 trzeba wybrać opcję WEW.

Sprzedaż internetowa

Dowód sprzedaży

W celu wystawienia dowodu sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY. W otwartym okienku uzupełnia się dane, w tym wartości, dane nabywcy oraz daty. Wystawiony dowód sprzedaży nie jest ujmowany w żadnej ewidencji – ani KPiR, ani VAT.

Sprzedaż internetowa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów