0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta przez nievatowca – jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT, dokonałem zakupu towarów za 10 000 zł od zagranicznego kontrahenta. Sprzedaż towaru miała miejsce poprzez magazyn znajdujący się w Polsce. Czy wykonana transakcja stanowi WNT? Jak rozliczyć zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta?

Adam, Gdańsk

 

W pierwszej kolejności należy określić, czy ma miejsce WNT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów jest zakup towarów bądź innych przedmiotów dla celów działalności, które przemieszczają się pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Do WNT dochodzi szczególnie wówczas, gdy nabywca i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT. Towar, który jest kupowany lub sprzedawany w celach konsumpcyjnych w UE, musi być także opodatkowany podatkiem od wartości dodanej, co oznacza, że podatek od wartości dodanej obejmuje podatek od towarów i usług obowiązujący na terenie Polski oraz podatek nakładany na terytorium UE.

WNT u nievatowca

W sytuacji gdy ma miejsce zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta przez nievatowca, nie mówimy o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Jednakże gdy transakcja jest poniżej ustawowego limitu – 50 000 zł w ciągu roku – określonego przez ustawodawcę, nievatowiec nie ma konieczności rozliczenia jej w ramach WNT, bowiem zgodnie z przepisami WNT nie występuje. Reguluje to art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT pierwszym warunkiem do rozliczenia WNT jest zatem limit. W sytuacji gdy podmiot zwolniony z podatku VAT zakupił towary poniżej 50 000 zł (i w trakcie roku również kwota ta nie została przekroczona), wykonana transakcja nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oznacza to, że wykonany zakup nie będzie musiał zostać opodatkowany podatkiem VAT i tym samym nie jest konieczna rejestracja do VAT-UE.

Należy pamiętać, że samo użycie przedrostka PL co do zasady zobowiązuje podatników VAT zwolnionych do rozliczenia WNT.

Przykład 1.

Niemiecki kontrahent zarejestrowany do VAT-UE dokonał wysyłki towaru dla przedsiębiorcy, który jest zwolniony z podatku VAT. Wykonana transakcja przekroczyła limit w danym roku podatkowym – przewyższający równowartość kwoty w wysokości 50 000 zł – obowiązujący dla podatników zwolnionych z VAT. Czy zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta stanowi dla nabywcy WNT?

Tak, ponieważ:

  • został przekroczony limit obowiązujący do rejestracji VAT;
  • towar został przemieszczony z Polski do innego kraju na terenie UE;
  • sprzedawca jest podatnikiem od wartości dodanej.

Do WNT nie dochodzi, gdy nabywca kupił towar, który znajduje się już na terenie Polski, a który jest sprzedawany przez zagranicznego kontrahenta. Ważną przesłanką WNT jest sam fakt przemieszczenia się towarów.

Przykład 2.

Kontrahent zarejestrowany do VAT we Francji dokonuje sprzedaży towarów polskim podatnikom. W Polsce posiada swój magazyn, z którego towar jest przekazywany nabywcom. Transakcje wykonywane przez francuskiego kontrahenta nie będą stanowić WNT.

W przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest złożenie informacji podsumowującej. Szerzej o informacji podsumowującej VAT-UE w artykule: Rejestracja i składanie informacji VAT-UE.

Zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, w przypadku nabycia od zagranicznego kontrahenta towarów, które znajdują się już w Polsce, nie mamy do czynienia z WNT. Sprzedawca dokonujący sprzedaży z UE lub z innego kraju spoza UE jest zobowiązany do rozpoznania i rozliczenia podatku VAT. W sytuacji gdy towar najpierw jest sprowadzany do Polski, a potem następuje jego odsprzedaż na rzecz polskiego podatnika, zagraniczny kontrahent jest zobowiązany do rejestracji do VAT w Polsce. To sprzedawca musi rozliczyć podatek VAT od dostawy i wpłacić go do urzędu skarbowego.

Przykład 3.

Przedsiębiorca z Belgii sprowadza do Polski towary, które następnie sprzedaje. Podatnik zwolniony z podatku VAT kupił od zagranicznego przedsiębiorcy towar, który znajdował się w magazynie w Polsce. Zagraniczny kontrahent jest zobowiązany wykazać przemieszczenie towaru w WNT. Następnie sprzedaż dla podatnika zwolnionego z podatku VAT będzie już stanowiła odpłatną dostawę towarów, którą podatnik zwolniony z VAT wykaże jako zwykły zakup bez naliczania podatku VAT w ramach WNT. Jak zatem potraktować dokonany zakup?

Transakcja nie wymaga rejestracji do VAT i rozliczenia podatku VAT. Jest to zwykłe nabycie od polskiego kontrahenta, które należy ująć wyłącznie w KPiR.

Zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta przez nievatowca w wFirma.pl

Zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta przez nievatowca przed przekroczeniem limitu

W celu zaksięgowania faktury w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W otwartym oknie trzeba uzupełnić podstawowe dane i w polu RAZEM wpisać kwotę z faktury. W przypadku wyboru waluty przechodzi się do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu WALUTA wybiera właściwą walutę.

zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta - wydatek

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w KPiR w kolumnie 10. „zakup towarów handlowych i materiałów”.

Zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta przez nievatowca po przekroczeniu limitu (50 000 zł) lub rejestracji do VAT-UE

Aby rozliczyć WNT u nievatowca, w systemie należy zaznaczyć, że dokonano rejestracji do VAT-UE. W tym celu trzeba przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT. W otwartym oknie zaznacza się opcję PRZEDSIĘBIORCA W UE (VAT-UE).

zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta - podatki

W celu zaksięgowania faktury należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. W otwartym oknie uzupełnia się podstawowe dane. Następnie trzeba przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE, zaznaczyć opcję WNT, wybrać odpowiednią walutę. W polu WARTOŚĆ NETTO wpisuje się wartość z faktury i wybiera odpowiednią stawkę VAT dla rodzaju towaru (przeważnie 23%).

zakup towarów w Polsce od zagranicznego kontrahenta - WNT

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT transakcji zagranicznych oraz w KPiR w kolumnie 10. „zakup towarów handlowych i materiałów”. Od transakcji konieczne będzie wygenerowanie i złożenie informacji podsumowującej VAT-UE, którą generuje się schematem opisanym w artykule pomocy: Informacja VAT-UE – jak wygenerować w systemie?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów