0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej - jak uniknąć grzywny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak i tym zakresie istnieje szereg zwolnień. Regulacje dotyczące tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 29 listopada 2012 roku. Sprawdź, jakie skutki generuje sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej.

W sytuacji, gdy podatnik nie korzysta ze zwolnienia powinien każdą sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ująć na kasie fiskalnej. Wystawienie faktury nie zwalnia z tego obowiązku.

Nie zarejestrowanie takiej sprzedaży zgodnie z art. 62 § 4 kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Co zatem zrobić aby uniknąć grzywny w tym przypadku? Najrozsądniej jest zaewidencjonować sprzedaż na kasie teraz mimo iż termin tego obowiązku minął. Następnie skorzystać z instytucji “czynnego żalu”. Gdyż jak wynika z art. 16 § 1 kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Takie zachowanie pozwoli na uniknięcie kary.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów