0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wkład do spółki komandytowej - jakie są jego rodzaje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby założyć spółkę komandytową, musi znaleźć się choć jeden komplementariusz, odpowiadający za jej zobowiązania bez ograniczeń, oraz choć jeden komandytariusz, który jest odpowiedzialny za spółkę wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Ponadto, do stworzenia spółki komandytowej przez każdego ze wspólników musi zostać wniesiony wkład do spółki komandytowej.

Wkłady do spółki komandytowej można podzielić na trzy grupy: bezwarunkowe, warunkowe i niedopuszczalne.

Wkładami bezwarunkowymi określa się takie aporty, które mogą zostać wniesione zarówno przez komandytariusza, jak i komplementariusza. Mogą one przybrać postać pieniężną lub niepieniężną, natomiast koniecznie muszą być możliwe do wyceny. Druga grupa wkładów, zwana warunkowymi, dotyczy wyłącznie komplementariuszy. Do tej grupy zaliczane są:

  • zobowiązania do wykonania pracy na rzecz spółki,
  • zobowiązania do świadczenia na rzecz spółki,
  • wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki.

Co ważne, komandytariusz, który pokrył sumę komandytową aportami bezwarunkowymi, może wnieść do spółki także wkłady warunkowe.

Natomiast wkładami niedopuszczalnymi określa się wkład komandytariusza w postaci jego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub też akcji w spółce akcyjnej, jeżeli komplementariuszem jest ta spółka z o.o. lub akcyjna, zaś komandytariusz jest wspólnikiem tej spółki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów