0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie darowizny - formularz SD-Z2 - NIP czy PESEL?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem darowiznę. Chciałabym w związku z tym złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2. Nie wiem jednak jaki numer identyfikacyjny wprowadzić na formularzu: NIP czy PESEL? Dodam, że od dwóch lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale darowiznę otrzymałem prywatnie.

Piotr, Kraków

 

Od 1 września 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników istnieją dwa podstawowe identyfikatory podatkowe NIP oraz PESEL.

Numer NIP wykorzystywany jest przez m. in.:

  • osoby prawne (np. spółki zo.o., spółki akcyjne)

  • osoby fizyczne nieobjęte rejestrem PESEL, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami,

  • osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL prowadzące działalność gospodarczą,

  • osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług,

  • płatników podatków,

  • płatników składek ZUS.

Natomiast numer PESEL wykorzystywany jest w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi tymże rejestrem, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając formularz dotyczący zgłoszenia otrzymanej darowizny SD-Z2 osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna wskazać numer NIP. Nie ma przy tym znaczenia, że darowizna została otrzymana prywatnie, poza prowadzoną działalnością.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów