0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatni termin na złożenie deklaracji rocznych za pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu roku pracodawca powinien dokonać rozliczenia wszystkich osób zatrudnionych, za które pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu danego roku kalendarzowego. Złożenie deklaracji rocznych za pracowników po terminie może powodować poważne konsekwencje dla firm, dlatego należy wysłać odpowiednie zeznania za 2020 rok jeszcze dziś!

Na jakich deklaracjach podatkowych rozliczyć pracowników?

Każdy pracodawca, który pobierał od osób zatrudnionych w jego firmie zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, powinien po zakończeniu roku wysłać do właściwego urzędu skarbowego:

  • deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;
  • informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Natomiast w przypadku gdy podatek dochodowy za pracowników był naliczany według zryczałtowanych stawek, to do US należy przekazać:

  • deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR;
  • informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1R.

Złożenie deklaracji rocznych za pracowników za 2020 rok

Ustawowy termin na wysłanie każdego z wymienionych formularzy mija 31 stycznia. W związku z tym, że w 2021 roku dzień ten przypada w niedzielę, to automatycznie termin zostaje przesunięty na kolejny dzień roboczy. Oznacza to, że wspomniane zeznania należy wysłać maksymalnie 1 lutego 2021 roku.

Deklaracje PIT-11, IFT-1R, PIT-4R oraz PIT-8AR można wysłać do urzędu skarbowego wyłącznie w wersji elektronicznej. Złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte.

Należy mieć na uwadze, że złożenie deklaracji rocznych za pracowników jest uznane za prawidłowe pod warunkiem otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) maksymalnie w ostatnim dniu ustawowego terminu. Oznacza to, że w przypadku wysyłki zeznań w ostatnich godzinach 1 lutego i uzyskaniu UPO dopiero na drugi dzień pracodawca może narazić się na otrzymanie kary od aparatu skarbowego.

Nieterminowe złożenie deklaracji rocznych za pracowników

W sytuacji gdy pracodawca nie dotrzyma ustawowego terminu, może ponieść konsekwencje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 54 KKS niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej jest rozumiane jako narażenie podatku na uszczuplenie. Jest to czyn karalny, za który grozi grzywna w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności lub też obie te kary łącznie. Aby tego uniknąć, pracodawca powinien jak najszybciej złożyć w urzędzie skarbowym czynny żal. Jest to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, w którym podaje się, jakich obowiązków nie dopełniono. Po przekazaniu takiej informacji firma zwykle nie ponosi żadnych konsekwencji.

Dziś mija termin na złożenie deklaracji rocznych za pracowników. Warto dokonać wysyłki jak najszybciej, aby do północy otrzymać potwierdzenie prawidłowego przekazania zeznań. Dzięki temu pracodawca zaoszczędzi sobie nerwów i nie narazi się na kary od fiskusa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów