0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pierwszy odpis amortyzacyjny - kiedy należy go zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupiłam do firmy samochód osobowy o wartości 8 000 zł. Czy pierwszy odpis amortyzacyjny może zostać wykonany w miesiącu jego zakupu, a nie w kolejnym miesiącu?

Katarzyna, Sandomierz

 

W przypadku amortyzacji rozliczanej w czasie pierwszy odpis powinien zostać wykonany w miesiącu następującym po dacie jego wprowadzenia do środka trwałego użytkowania. Wynika to wprost w ustawy o PIT, art. 22h ust. 1 pkt. 1:

"Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...)".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów