0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatki do wynagrodzenia a wymiar wynagrodzenia chorobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Choroba pracownika wiąże się z ustaleniem wynagrodzenia chorobowego. Aby dobrze ustalić podstawę wymiaru, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą zmienić jego wysokość. Co w przypadku, gdy pracodawca przyznaje swoim pracownikom premię uznaniową? Czy dodatki do wynagrodzenia wpływają na wysokość wynagrodzenia chorobowego?

Dodatki do wynagrodzenia a obliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Natomiast, jeśli wykonywanie stosunku pracy trwało krócej, wówczas podstawę wymiaru stanowi liczba przepracowanych pełnych miesięcy, podczas których pracownik podlegał ubezpieczeniu.

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odtrąceniu przez pracodawcę składek społecznych finansowanych przez pracownika.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

Co do zasady, jeżeli pracownik nie chorował dłużej niż 33 dni w roku (w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat, jest to 14 dni) zakład pracy jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% (nawet jeżeli pracownik przebywał w szpitalu).

Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru dotyczy osób, które:

  • uległy wypadkowi przy pracy,

  • uległy wypadkowi w drodze do lub z niej,

  • przyczyną niezdolności była choroba zawodowa,

  • poddały się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

  • są w ciąży.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego a dodatki do wynagrodzenia

Aby prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, należy również wziąć pod uwagę dodatki do wynagrodzenia (premie, nagrody). Należy pamiętać, że aby dany składnik został wliczony do podstawy wynagrodzenia chorobowego, nie może pracownik zachowywać prawa do wypłaty tego składnika w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim, a sam składnik wynagrodzenia musi być za ten czas pomniejszony. Do podstawy wymiaru również nie wliczają się składniki, których wysokość nie jest uzależniona od indywidualnego wykonywania obowiązków.

Jeśli premia lub nagroda jest wypłacana niezależnie, również za okres niezdolności do pracy, nie zostaje uwzględniona w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego. Natomiast w przypadku, gdy dodatek uległ pomniejszeniu proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego, wtedy może być doliczony do podstawy wymiaru.

Ważne przy rozstrzyganiu kwestii czy dodatki do wynagrodzenia mają być wliczone do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jest zapis o nich w:

Dodatki do wynagrodzenia - brak zapisu

Często zdarza się, że dodatki do wynagrodzenia (np. premia) nie są umieszczane przez pracodawcę w treści umowy o pracę lub w przepisach/regulaminach płacowych firmy.

W takim przypadku uznaje się, że dodatki do wynagrodzenia, takie jak premia czy nagroda, nie przysługują za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego - chyba że pracodawca ustali inaczej. Dlatego też dodatkowy składnik wynagrodzenia jest wliczany do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów