0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura bez określonego terminu płatności

Wielkość tekstu:

Czy można wystawić i zaksięgować fakturę VAT, która nie ma określonego terminu płatności?

Anna, Bydgoszcz

 

Faktura stanowi dokument wystawiany kontrahentowi przez podatnika podatku VAT. Jest potwierdzeniem wcześniejszego dokonania czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Powinna być przechowywana przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności VAT i okazywana na każde żądanie organu podatkowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie wskazuje terminu płatności jako obowiązkowego elementu faktury VAT. W art. 5 rozporządzenia wśród informacji, które muszą znaleźć się na fakturze nie uwzględniono terminu płatności. W związku z tym przepisy pozostawiają wystawcy pełną dowolność w tym zakresie.

Mimo braku obowiązku umieszczania informacji o terminie płatności na fakturze, warto ją zapisać na dokumencie. Taka informacja może zmobilizować kontrahenta do uregulowania płatności. Nieuwzględnienie terminu płatności na fakturze jest zrozumiałe i bezpieczne jedynie w przypadku istnienia umowy, która reguluje tę kwestię. W przypadku braku umowy, może dojść do sytuacji, w której sprzedawca będzie musiał poczekać na płatność klienta dłużej, niż by sobie tego życzył. Ponadto trudniej będzie udowodnić mu, że klient faktycznie już zalega z płatnością.

Wskazanie terminu płatności na fakturze może mieć istotne znaczenie również podczas procesu prawidłowego rozliczania podatku VAT sprzedawcy. Warto wiedzieć również, że brak informacji o terminie płatności pozbawia wystawcę dokumentu prawa do skorzystania z ulgi na złe długi.

Brak informacji o terminie płatności faktury VAT nie stanowi przesłanki do odmowy zaksięgowania faktury, ponieważ zgodnie z ww. ustawą nie jest obowiązkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów