Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura z błędną stawką VAT a odliczenia podatku

Obowiązek zastosowania dla danego towaru lub usługi prawidłowej stawki VAT spoczywa zawsze na dostawcy. Podatnik powinien określić, czy można zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie z VAT. W sytuacji gdy określenie właściwej stawki podatku od towarów i usług sprawia trudność, zainteresowany może zwrócić się do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Faktura z błędną stawką VAT - konsekwencje u dostawcy

Wykazanie błędnej stawki VAT przez dostawcę towaru lub usługi powoduje określone skutki w podatku od towarów i usług. Istotne znaczenie ma fakt, czy doszło do zawyżenia, czy zaniżenia stawki VAT.

Zawyżenie stawki podatku od towarów i usług skutkuje zwiększeniem ceny sprzedaży towaru/usługi, a więc wykazaniem wyższej kwoty zobowiązania podatkowego. Natomiast zaniżenie stawki VAT może spowodować zaniżenie zobowiązania podatkowego, a w dalszej kolejności powstanie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Takie działanie wywołuje nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT, dlatego jeżeli dany towar lub usługa nie widnieją w przepisach szczególnych ustawy o VAT lub rozporządzenia jako podlegające obniżonej stawce podatku VAT lub zwolnieniu z VAT, przy sprzedaży takich produktów należy zastosować podstawową stawkę 23%.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nieprawidłowe jest zarówno zawyżenie, jak i zaniżenie stawki VAT. Jeżeli podatnik źle określił stawkę podatku VAT i wystawił dokument z kwotą podatku wyższą od obowiązującej dla danego towaru lub usług, ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego wynikającego z dokumentu sprzedaży.

Faktura z błędną stawką VAT - odliczenie podatku naliczonego

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednak zgodnie z ustawą nie zawsze mogą to zrobić, gdyż istnieją przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W związku z tym przy wystawieniu faktury z błędną stawką VAT należy wyróżnić dwie sytuacje:

  1. Transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z opodatkowania

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumentach potwierdzających nabycie towarów lub usług nie obowiązuje w sytuacji, gdy dotyczy transakcji udokumentowanych fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku. W związku z tym podatnik, który posiada fakturę z błędnie opodatkowaną transakcją zwolnioną z podatku VAT lub niepodlegającą temu podatkowi, pomimo uregulowania kwot widniejących na dokumencie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tej faktury.

  1. Zastosowanie na fakturze nieprawidłowej stawki podatku VAT

Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury od zastosowania na fakturze prawidłowej stawki VAT. W związku z tym podatnik - nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeżeli kwota podatku VAT jest obliczona według błędnej stawki (pod warunkiem, że nie istnieją inne ograniczenia wynikające z ustawy o VAT).

Korekta błędnie określonej stawki podatku VAT

W przypadku niepoprawnego zastosowania stawki podatku sprzedawca ma obowiązek skorygowania błędnie wystawionej faktury sprzedaży i przekazania nabywcy dokumentu umożliwiającego mu korektę podatku naliczonego. Nabywca nie ma natomiast prawa skorygowania stawki podatku VAT za pomocą noty korygującej.