0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z błędną stawką VAT a odliczenia podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek zastosowania dla danego towaru lub usługi prawidłowej stawki VAT spoczywa zawsze na dostawcy. Podatnik powinien określić, czy można zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie z VAT. W sytuacji gdy określenie właściwej stawki podatku od towarów i usług sprawia trudność, zainteresowany może zwrócić się do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Faktura z błędną stawką VAT - konsekwencje u dostawcy

Wykazanie błędnej stawki VAT przez dostawcę towaru lub usługi powoduje określone skutki w podatku od towarów i usług. Istotne znaczenie ma fakt, czy doszło do zawyżenia, czy zaniżenia stawki VAT.

Zawyżenie stawki podatku od towarów i usług skutkuje zwiększeniem ceny sprzedaży towaru/usługi, a więc wykazaniem wyższej kwoty zobowiązania podatkowego. Natomiast zaniżenie stawki VAT może spowodować zaniżenie zobowiązania podatkowego, a w dalszej kolejności powstanie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Takie działanie wywołuje nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT, dlatego jeżeli dany towar lub usługa nie widnieją w przepisach szczególnych ustawy o VAT lub rozporządzenia jako podlegające obniżonej stawce podatku VAT lub zwolnieniu z VAT, przy sprzedaży takich produktów należy zastosować podstawową stawkę 23%.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nieprawidłowe jest zarówno zawyżenie, jak i zaniżenie stawki VAT. Jeżeli podatnik źle określił stawkę podatku VAT i wystawił dokument z kwotą podatku wyższą od obowiązującej dla danego towaru lub usług, ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego wynikającego z dokumentu sprzedaży.

Faktura z błędną stawką VAT - odliczenie podatku naliczonego

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednak zgodnie z ustawą nie zawsze mogą to zrobić, gdyż istnieją przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W związku z tym przy wystawieniu faktury z błędną stawką VAT należy wyróżnić dwie sytuacje:

  1. Transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z opodatkowania

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumentach potwierdzających nabycie towarów lub usług nie obowiązuje w sytuacji, gdy dotyczy transakcji udokumentowanych fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku. W związku z tym podatnik, który posiada fakturę z błędnie opodatkowaną transakcją zwolnioną z podatku VAT lub niepodlegającą temu podatkowi, pomimo uregulowania kwot widniejących na dokumencie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tej faktury.

  1. Zastosowanie na fakturze nieprawidłowej stawki podatku VAT

Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury od zastosowania na fakturze prawidłowej stawki VAT. W związku z tym podatnik - nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeżeli kwota podatku VAT jest obliczona według błędnej stawki (pod warunkiem, że nie istnieją inne ograniczenia wynikające z ustawy o VAT).

Korekta błędnie określonej stawki podatku VAT

W przypadku niepoprawnego zastosowania stawki podatku sprzedawca ma obowiązek skorygowania błędnie wystawionej faktury sprzedaży i przekazania nabywcy dokumentu umożliwiającego mu korektę podatku naliczonego. Nabywca nie ma natomiast prawa skorygowania stawki podatku VAT za pomocą noty korygującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów