0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura zawierająca błędną stawkę a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wystawiając fakturę, każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT odnoszącej się do sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi. Stawka taka może być podstawowa lub obniżona. Zasadniczo może także dojść do zwolnienia czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Błąd w stawce

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1389/2011: ”Podatek od towarów i usług jest podatkiem sformalizowanym opartym na tzw. systemie fakturowym. Faktura VAT jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania tego systemu. Niemniej jednak tylko faktura rzetelna od strony podmiotowej i przedmiotowej, tzn. dokumentująca rzeczywistą czynność opodatkowaną podatnika, przez niego wykonaną i udokumentowaną tą fakturą, daje jej odbiorcy uprawnienie do odliczenia wykazanego w niej podatku.”

Zgodnie z powyższym poprawnie wystawiona faktura ma wpływ na sprawną realizację praw i obowiązków wynikających z ustawy VAT.

Najczęstszą przyczyną nieprawidłowego wystawiania faktury jest popełnienie błędu rachunkowego na fakturze lub zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT.

Prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z zasadą wynikającą z Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) (dalej: ustawa o VAT) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Wyłączenia ustawowe

Ponadto na mocy art. 88 ustawy o VAT określono sytuacje, w których mimo spełnienia powyższego warunku podatnikowi nie przysługuje odliczenie.

Art. 88 ust. 3a analizowanego przepisu wskazuje, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku albo zwrotu podatku naliczonego faktury m.in. w okoliczności, gdy wystawca faktury opodatkował dostawę stawką zwolnioną z VAT lub gdy transakcja nie podlegała opodatkowaniu. Jednakże żaden z pozostałych przepisów nie wskazuje na sytuację, gdy podatnik otrzyma fakturę z zawyżoną stawką podatku VAT.

Należy zatem wnioskować, że przy otrzymanej fakturze z błędnie wykazaną stawką VAT podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego w kwocie odpowiadającej tej wykazanej na fakturze, chyba że zakup nie był związany z działalnością opodatkowaną.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podobne stanowisko zaprezentowano w następujących intepretacjach podatkowych: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 r., sygn. ITPP1/443-782/11/AT, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2008 r., sygn. ITPP2/443-575/08/EŁ oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r., (sygn. IPP3/443-703/12-4/RD).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów