Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę - w pojedynkę czy ze wspólnikiem?

“Otworzę własną działalność” - to zdanie, od którego często wszystko się zaczyna. Od tego momentu do wprawienia słów w czyn zazwyczaj mija sporo czasu. Jednak gdy nadchodzi ta chwila, okazuje się, że przed przyszłym przedsiębiorcą stoi wiele wyzwań i wyborów. Jaką formę opodatkowania wybrać? Prowadzić firmę we własnym mieszkaniu, czy wynająć do tego specjalne biuro/pomieszczenie? Tego typu pytania można mnożyć w nieskończoność. Jednak jedną z ważniejszych decyzji, którą musi podjąć na starcie właściciel firmy, jest: jak założyć firmę - w pojedynkę, a może ze wspólnikiem?

Jak założyć firmę - dostępne formy prowadzenia działalności

Jak założyć firmę? Tutaj może okazać się przydatna krótka analiza dostępnych form prowadzenia działalności. Polskie prawo przewiduje kilka możliwości. Podstawowy podział dotyczy form, w których firma prowadzona jest przez jednego właściciela, oraz spółek, w których jest (najczęściej) co najmniej dwóch wspólników w danej działalności.

Jeżeli zastanawiamy się, jak założyć firmę w pojedynkę, to wyróżnia się następujące formy:

 • działalność ewidencjonowaną,
 • jednoosobową spółkę z o.o.,
 • jednoosobową spółkę akcyjną.

Ważne!

Wskazane wyżej formy prowadzenia jednoosobowej działalności nie oznaczają, że właściciel firmy musi pracować sam - może on swobodnie zatrudniać pracowników na umowę o pracę czy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych. Ich jednoosobowy charakter jest związany z postacią właściciela.

W sytuacji gdy przyszły przedsiębiorca woli pracę w grupie oraz nie przeszkadza mu dzielenie się ryzykiem i zyskami z innymi właścicielami, może zdecydować się na:

 • spółkę cywilną,
 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę z o.o.,
 • spółkę akcyjną.

Każda z tych form ma oczywiście swoje zalety i wady oraz sprawdzi się w nieco innych okolicznościach. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest dokładne prześledzenie dostępnych możliwości i wybór optymalnego rozwiązania, które będzie uwzględniało potrzeby wynikające z:

 • zakresu otwieranej działalności,
 • ryzyka, jakie może się z nią wiązać,
 • kapitałochłonności biznesu.

Warto mieć również na względzie skutki podatkowe wiążące się z podjętą decyzją.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak założyć firmę bez wspólnika?

Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Duże zainteresowanie tym rozwiązaniem jest spowodowane jego prostotą - zarówno na etapie zakładania, rozliczeń podatkowych, jak i zarządzania jednoosobowa działalność gospodarcza może korzystać z wielu przywilejów i uproszczeń.

Jak założyć firmę w postaci jednoosobowej działalności? Wystarczy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - wykorzystuje się w tym celu druk CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie do urzędu skarbowego i ZUS.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • prostota w zakładaniu,
 • niskie koszty założenia firmy,
 • dostępność wszystkich form opodatkowania,
 • nieskomplikowany proces likwidacji.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania firmy,
 • brak możliwości pozyskania kapitału na rynku finansowym lub przez włączenie wspólnika.

Jak założyć firmę w formie spółki?

Przedsiębiorca może również podjąć decyzję o założeniu firmy wraz ze wspólnikiem. Tutaj wybór odpowiedniej formy jest uzależniony od wielu czynników. Co więcej, każdy z rodzajów spółek niesie również inne konsekwencje podatkowe.

Spółka cywilna - najprostsza ze spółek

Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że spółka to nic innego, jak umowa. W przypadku cywilnej odmiany wspólnicy zobowiązują się w niej dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ustalony sposób, szczególnie przez wniesienie wkładów. Co ważne, spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, gdyż w jej imieniu zawsze działają wspólnicy, oraz nie jest przedsiębiorcą - przedsiębiorcami są osoby ją tworzące, które muszą zgłosić prowadzenie działalności w formie spółki w gminnej ewidencji działalności.