Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak zniknąć z krajowego rejestru dłużników?

Przedsiębiorco, powinieneś wiedzieć, że wbrew pozorom nie trudno jest trafić na czarną listę dłużników. Wystarczy, że spóźnisz się z dokonaniem płatności, a możesz zostać zgłoszony do BIG-u. W Polsce obecnie działają trzy biura: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów i Rejestr Dłużników ERIF. Każde z nich działa samoistnie, na zasadzie konkurencji, więc mogą udostępniać rożne informacje o dłużnikach. Dla przedsiębiorcy mogą one być dobrym narzędziem ostrzegawczym albo też niebezpieczeństwem w drodze do dalszego rozwoju. Przeczytaj nasz artykułu, a  dowiesz się, jak rozwiązać problem i zniknąć z krajowej listy dłużników.

Jak można trafić do rejestru dłużników?

Każdy ma prawo wpisać na listę dłużników podmiot, który spóźnił się z opłatą należności przynajmniej o 60 dni, a wartość zadłużenia wynosi:

  • 200 zł w przypadku konsumenta,

  • 500 zł w przypadku przedsiębiorcy.

Co ważne, jeżeli podstawę zapisu tworzy tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądowy lub ugoda sądowa opatrzone klauzulą wykonalności, kwota i okres zaległości nie ma znaczenia. Jedynym obowiązkiem jest wówczas dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty listem poleconym lub osobiście na 14 dni przed wpisem.

Jak sprawdzić, czy trafiłeś do rejestru dłużników?

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych gwarantuje każdemu możliwość darmowej weryfikacji bazy danych rejestru dłużników, jednak nie częściej niż raz na pół roku. Wynika to z treści art. 23 wspomnianej ustawy:

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro (...). Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

W pozostałych przypadkach dostęp do rejestru jest odpłatny. Opłata oscyluje w granicach 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ponadto, bazy te umożliwiają uzyskanie:

  • raportu podsumowującego wszystkie dane gospodarcze, jakie znajdują się na temat przedsiębiorcy w konkretnej bazie na dzień jej weryfikacji;

  • raportu osób, jakie pytały o przedsiębiorcę w ostatnich 12 miesiącach.

Jak zniknąć z rejestru dłużników?

Przedsiębiorca, który już trafił na listę BIG-u jako dłużnik, może z niej zniknąć pod jednym warunkiem - musi całkowicie spłacić zadłużenie. W przeciwnym razie może tam pozostać nawet przez okres 10 lat. W tych okolicznościach można wyróżnić trzy sposoby na wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru dłużników.