0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński - jakie są warunki jego otrzymania?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początek macierzyństwa dla wielu pracownic to czas szczęścia oraz radości z pojawienia się nowego członka rodziny. Jednak należy też pomyśleć o zapewnieniu odpowiednich środków finansowych rodzinie. Każdy, kto chce starać się o zasiłek macierzyński, musi złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty.

Zasiłek macierzyński - kto może go otrzymać?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest nie tylko osobom pozostającym w stosunku pracy. Mogą go również otrzymać przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warunkiem jego otrzymania jest objęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Ważne!

O zasiłek mogą starać się nie tylko biologiczni rodzice dziecka, ale także rodzice adopcyjni.

Z jakiego tytułu wypłacany jest zasiłek macierzyński i przez jaki okres przysługuje?

Niektórzy kojarzą zasiłek macierzyński wyłącznie z okresem urlopu macierzyńskiego, co nie do końca jest prawdą. Przysługuje on ubezpieczonym w związku z urodzeniem się dziecka, ale obejmuje czas wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. Wśród urlopów tych wymienia się:

 • urlop macierzyński - tutaj zasiłek przysługuje za okres:

  • 20 tygodni - gdy urodzi się/zostanie przysposobione jedno dziecko,
  • 31 tygodni - gdy urodzi się/zostanie przysposobione dwoje dzieci,
  • 33 tygodni - gdy urodzi się/zostanie przysposobione troje dzieci,
  • 35 tygodni - gdy urodzi się/zostanie przysposobione czworo dzieci,
  • 37 tygodni - gdy urodzi się/zostanie przysposobione pięcioro i więcej dzieci,
 • urlop tacierzyński - zasiłek przysługuje za okres niewykorzystany przez matkę dziecka,

 • urlop rodzicielski -  zasiłek przysługuje za okres:

  • 32 tygodni - w przypadku urodzenia/przysposobienia jednego dziecka
  • 34 tygodni - w przypadku urodzenia/przysposobienia dwójki lub więcej dzieci,
 • urlop ojcowski - zasiłek macierzyński przysługuje za okres 14 dni tego urlopu.

Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS  w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Ubezpieczony, który chce się starać o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, zobowiązany jest do dopełnienia niezbędnych formalności z tym związanych. Osoby, które starają się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, powinny dostarczyć pracodawcy:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem;
 • skrócony odpis aktu urodzenia - po porodzie;
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
 • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka.

Natomiast pracodawca dołącza do tego jeszcze zaświadczenie o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Często przybiera ono formę połączonego wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski, w którym to pracownik wskazuje okresy korzystania z tych urlopów.

Jeżeli natomiast chodzi o urlop ojcowski, to dokumenty, które należy złożyć u pracodawcy w celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego za jego okres, to:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu).

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów pracodawca musi dodatkowo przekazać do ZUS zaświadczenie o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego. Może mieć ono również formę wniosku o udzielenie tego urlopu, ale koniecznie musi się w nim znaleźć się tam adnotacja o udzieleniu urlopu oraz podpis pracodawcy.

Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, każdorazowo do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

 • ZUS Z-3 - w przypadku pracowników;
 • ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownymi;
 • ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Pracownica nie później niż 21 dni po porodzie powinna złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego. Miesięczny zasiłek macierzyński za wszystkie kolejne urlopy wyniesie w tym przypadku 80% podstawy wymiaru. Jeżeli ubezpieczona nie będzie od razu wnioskowała o przyznanie wszystkich przysługujących jej urlopów, wówczas zasiłek macierzyński wyniesie 100% za okres urlopu macierzyńskiego oraz za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a za pozostałą część urlopu rodzicielskiego zostanie obniżony do 60% podstawy wymiaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów