0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon fiskalny w sprzedaży wysyłkowej przekaż nabywcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż wysyłkowa zwolniona z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są co do zasady zobowiązani do rejestrowania takiej sprzedaży kasą fiskalną.

Należy jednak zauważyć, że sprzedaż wysyłkowa w pewnych przypadkach może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, a więc i wystawiania paragonu. Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku przysługuje przedsiębiorcom na mocy par. 2 ust. 1 i poz. 37 części II załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z jego treścią zwolnieniu podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że:

  • zapłata za towar dokonana jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)

  • sprzedawca prowadzi ewidencję zapłat, z której jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy pamiętać, że jeżeli sprzedawca chce zaoferować klientom płatność gotówką bądź odbiór osobisty, to wówczas musi pilnować limitu rocznego w wysokości 20.000 zł., po przekroczeniu którego będzie zobowiązany do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych bądź rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej.

Zwolnienie nie może być również zastosowane gdy przedmiotem transakcji jest m.in. sprzęt radiowy, telewizyjny, fotograficzny, telekomunikacyjny, wyroby z metali szlachetnych, perfumy czy wyroby tytoniowe. Pełna lista dostaw, przy których nie można zastosować zwolnienia została zawarta w par. 4 ww. rozporządzenia. Wówczas kasa fiskalna powinna zostać zainstalowana przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tego typu rzeczy.

Sprzedaż wysyłkowa a paragon fiskalny

Jeśli przedsiębiorca nie ma prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, bądź dobrowolnie zrezygnował z tego zwolnienia (brak obowiązku wystawiania paragonu nie oznacza zakazu takiego postępowania) to musi zakupić kasę fiskalną i dokumentować sprzedaż paragonami.

Wszędzie tam, gdzie jest zainstalowana kasa fiskalna powstaje konieczność rejestrowania każdej transakcji na rzecz osób fizycznych, a tym samym wydania paragonu klientowi, który zakupił towar. Należy zaznaczyć, że paragon powinien zostać wydany bez żądania nabywcy.

Najczęstszą praktyką jest przesyłanie paragonu wraz z zakupionym towarem. Warto jednak pamiętać, że takie działanie jest poprawne tylko w momencie, kiedy przed dokonaniem dostawy wysyłanego towaru otrzymano całość lub część zapłaty.

Każdy klient będący osobą fizyczną ma jednak prawo zażądać faktury. W takiej sytuacji sprzedawca musi wystawić oba dokumenty. Klientowi należy wysłać fakturę, paragon natomiast pozostawić u siebie, dołączając do swojego egzemplarza faktury.

Należy mieć na uwadze, że pomimo braku osobistego kontaktu z nabywcą obowiązek wydania paragonu nabywcy spoczywa na sprzedawcy. Niewydanie paragonu urząd skarbowy uznaje za wykroczenie, które jest karane mandatem.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów