0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT możesz odliczyć 5 lat wstecz korygując pierwotną deklarację

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT podatnik, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, może tego dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym przysługiwało mu takie prawo. Korektę należy złożyć w Urzędzie Skarbowym nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
2. przysługuje nadal po zakończeniu:

  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego — w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów