0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przesunięcie terminu urlopu - kiedy można zmienić termin urlopu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przesunięcie terminu urlopu zamieszczonego w planie urlopowym danego przedsiębiorstwa lub uzgodnionego z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu może nastąpić wyjątkowo i powinno zostać odpowiednio uargumentowana.

Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika

W sytuacji, gdy przesunięcie terminu urlopu następuje na wniosek pracownika, konieczne jest umotywowanie wniosku istotnymi przyczynami. Przepisy prawa pracy nie wskazują jednak wprost, jakie przyczyny należy uznać za ważne.

Pracodawca nie jest zobligowany wnioskiem pracownika i tylko on może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu urlopu. Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego pracownika może zostać odrzucony przez pracodawcę, jeżeli pracownik domaga się przesunięcia urlopu ze względu na cele sprzeczne z funkcją wypoczynkową urlopu, przykładowo pracownik chce w okresie urlopu wypoczynkowego podjąć dorywczą pracę zarobkową.

Przykładowy wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Wrocław, dnia 12.07.2017 r.

Jan Kowalski

Specjalista ds. marketingu

Dane przedsiębiorstwa (pracodawcy)


WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE TERMINU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Wnoszę o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego mi w roku 2017 zaplanowanego na termin 17.07.2017 - 30.07.2017.

Wniosek motywuję brakiem możliwości przebywania na urlopie wypoczynkowym w powyższym terminie wraz z rodziną. Chciałbym przesunąć urlop na termin 21.08.2017 - 03.09.2017.


Z poważaniem

Jan Kowalski

Obowiązkowe przesunięcie terminu urlopu

Należy jednak wziąć pod uwagę również sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego pracownika. Przyczyny te reguluje art. 165 Kodeksu pracy:

Część  urlopu niewykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy,

  • urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Przyczyny podane w powołanym przepisie mają charakter otwarty, gdyż każda usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, która uniemożliwia terminowe rozpoczęcie urlopu, obliguje pracodawcę do przesunięcia terminu urlopu. Późniejszy termin wykorzystania urlopu pracodawca konsultuje z pracownikiem, z zastrzeżeniem by termin urlopu nie wykraczał poza datę 30 września kolejnego roku (ostateczny termin wykorzystania urlopu zaległego).

Przesunięcie terminu urlopu pracownika przez pracodawcę

Pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu pracownika, jeżeli zachodzą ku temu szczególne potrzeby. Podstawą decyzji pracodawcy powinna być istotna okoliczność, powodująca zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, spowodowanego nieobecnością pracownika w planowanym terminie.

Pracodawca powinien zawiadomić pracownika o przesunięciu terminu zaplanowanego urlopu niezwłocznie, gdy zaistnieje przyczyna uzasadniająca zmianę terminu urlopu.

W przeciwieństwie do odwołania pracownika z urlopu, za przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów, chyba że pracownik udowodni fakt poniesienia szkody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów