0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Premia pieniężna i rabat a podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, dokonując sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają obowiązek wykazać jako przychód kwoty należne - nawet jeśli nie były faktycznie zapłacone po wyłączeniu m.in. wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat czy skont. W przypadku czynnych podatników VAT przychodu nie stanowi wartość podatku VAT należnego. Co do zasady przychód ustala się na dzień wydania rzeczy, wystawienia faktury bądź uregulowania należności. A jak w tym kontekście wygląda premia pieniężna?

Premia pieniężna - jak rozliczyć?

Udzielane premie pieniężne są istotnym elementem strategii handlowej firmy, która ma przede wszystkim na celu pobudzenie sprzedaży. Zasady ich przyznawania wynikają z umów między kontrahentami. Od dłuższego czasu istnieje spór między organami podatkowymi odnośnie tego, jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje przyznana lub otrzymana premia pieniężna, a dokładniej w którym momencie powinny one zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym.

Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów, podatnik, wypłacając premię pieniężną, powinien wystawić nabywcy fakturę korygującą - wypłata kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności co do istoty stanowi rabat. Jednakże nie ma to zastosowania w stosunku do sytuacji, gdy nabywcę i dostawcę łączy stosunek prawny, oparciu na którym nabywca uzyskał premię za realizację określonych czynności na rzecz dostawcy (np. marketing). W tej sytuacji jest to świadczenie usługi przez nabywcę na rzecz dostawcy, które powinno zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez przyjmującego premię.

Stąd wniosek, że u sprzedawców udzielenie rabatu za zakup towarów ma wpływ na wielkość osiąganych przez nich przychodów. Uznanie premii pieniężnej za rabat oznacza, że podmiot ją przyznający musi zmniejszyć przychody, wystawiając fakturę korygującą.

Premia pieniężna i rabat a korekta przychodu

Problematyczne jest określenie momentu, w którym zmiana wielkości przychodu miałaby nastąpić - czy w dacie wystawienia faktury korygującej, czy w okresie, którego udzielony rabat dotyczy. W tym zakresie, zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, obowiązek dokonania korekty powstaje w okresie wcześniejszym tj. w momencie uzyskania przychodu w roku podatkowym, którego przyznana premia pieniężna dotyczy. Oznacza to, w świetle aktualnego stanowiska organów podatkowych, że jeżeli faktura korygująca dotyczy przychodu przypadającego na wcześniejszy okres rozliczeniowy, faktura powinna być uwzględniona w tym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży. W związku z tym podatnik może być zobligowany do złożenia korekty zeznania podatkowego.

Premia pieniężna - konsekwencje podatkowe

Koszty bezpośrednio związane z przychodami potrącane są w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Organy podatkowe w swoich interpretacjach twierdzą, że otrzymanie premii pieniężnej skutkuje obowiązkiem zmniejszenia kosztów podatkowych. Korekta powinna dotyczyć okresu, w którym koszty zostały wykazane w KPiR.

Bonus pieniężny udzielony kontrahentowi może stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów