0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych a rejestracja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT. W czerwcu bieżącego roku zakupiłem samochód osobowy, który chcę wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup został udokumentowany fakturą z 23% stawką podatku VAT od innego przedsiębiorcy. Samochód był już wcześniej zarejestrowany (posiada tablice rejestracyjne). Czy wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych przed jego przerejestrowaniem jest możliwe?

Rafał, Duszniki Zdrój

 

Tak, możliwe jest wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych przed jego przerejestrowaniem. Jest to samochód, który już wcześniej został zarejestrowany przez poprzedniego właściciela, w związku z tym posiada kompletne tablice rejestracyjne, które niejako świadczą o jego kompletności i zdatności do użytku.

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby dokonał Pan zakupu fabrycznie nowego pojazdu. Co do zasady aby pojazd mógł być użytkowany konieczne jest jego zarejestrowanie, byłby on więc rejestrowany po raz pierwszy. Oznacza to, że wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych nie mogłoby nastąpić przed jego zarejestrowaniem, gdyż nie spełniałby on jednego z warunku do uznania go za środek trwały - zdatność i kompletność do użytku. Wówczas z wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych należałoby się wstrzymać do momentu dokonania czynności rejestracyjnych.

W opisanym przez Pana problemie, jeżeli koszty rejestracji zostaną poniesione po wprowadzeniu samochodu do ewidencji, wówczas będzie mógł Pan je ująć bezpośrednio w kosztach. Natomiast, gdy koszty rejestracji zostaną poniesione przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji, wówczas zwiększą one wartość początkową samochodu. Wówczas wprowadzając samochód do ewidencji środków trwałych na wartość początkową będzie się składać cena zakupu w wartości netto (jeśli jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT) oraz wartość opłaty rejestracyjnej udokumentowanej potwierdzeniem zapłaty. Dodam również, iż wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych podlegają kompletne środki, których przewidywany okres użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej będzie dłuższy niż 1 rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów